Consid tecknar avtal med Thule Group avseende Sitecore APS

Consid har nyligen tecknat avtal med Thule Group avseende implementation av systemet Sitecore APS (Adaptive Print Studio) för att på ett enklare sätt ta fram produktblad, katalogmaterial och annat tryckt produktmaterial.

21 August 2014

Sitecore APS bygger på att det bildmaterial, de texter och översättningar som finns i den digitala plattformen och förser varumärkets websida Thule.com med aktuellt och uppdaterat material används även för produktion av annat markandsmaterial. Sitecore APS är en modul till CMS-plattformen som möjliggör framtagning av olika sorters printmaterial baserat på innehåll som redan finns i Sitecore och underliggande PIM-system.

Genom återanvändning av text, bild och produktdata är det både enklare och snabbare att ta fram tryckt material. Det blir också betydligt enklare och mer kostnadseffektivt att ta fram tryckt material i mycket begränsad upplaga (print on demand). Andra fördelar är en enhetlig presentation av text och bilder oavsett media och direkt tillgång till ändringar i produktdata för de som arbetar med materialet. Sitecore APS kommer att implementeras under hösten 2014.

Share pressrelease on
Picture of Peter Hellgren

Peter Hellgren

CEO Consid