Webbingenjör till Göteborg

Med våra värdeord entreprenörskap, engagemang och effekt som grundstomme tar vi oss an projekt för mängder av spännande kunder. Hos oss bjuds det på en hisnande fart, spännande utmaningar, och framför allt – vi har otroligt roligt tillsammans! I rollen som Webbingenjör på vårt Göteborgskontor får du möjlighet att utveckla både dina idéer och dig själv. Ansök idag för att bli en del av vår värld av high performers!

E-handel, bokningssystem, sociala plattformar, myndighetsfunktioner, intranät, simuleringsverktyg och administrationsverktyg med mera; idag är det få system som inte är implementerade som en webblösning. 

Brinner du för att skapa säkra, skalbara och högpresterande system med hjälp av webbteknik? Tycker du om att använda de senaste teknikerna för att skapa stabila, spårbara bygg- och utvecklingsmiljöer som möjliggör friktionsfri utveckling? Är du van av att dra nytta av så väl molntjänster som traditionella serverlösningar för att skapa skalbara och högpresterande system?

Då tror vi att du passar som webbingenjör hos oss!

Vårt team arbetar med tekniker baserade på bland annat .NET, Java och JavaScript. Vi prioriterar en hög nivå av automation och nyttjar olika scriptspråk och byggverktyg för att möjliggöra kontinuerlig integration mellan våra olika miljöer. Vi arbetar strukturerat med hjälp av tex JIRA, TFS, Git eller subversion. Vi väljer skalbara lagrings- och cachelösningar anpassat efter aktuellt scenario och nyttjar tekniker såsom: traditionell SQL, Key-value stores och CDN lösningar. Många lösningar vi bygger nyttjar tekniker som CMS, PIM och DAM lösningar för att hantera innehåll. Vi är nyfikna och vill ständigt lära oss om nya tekniker och arbetssätt för att ständigt förbättra oss.

Tveka inte, ansök i dag. Vi behöver fler som du!

Din kompetens: 

 • Moderna frontendtekniker: React, Vue, Angular
 • Traditionella frontendtekniker: .net MVC, Spring Boot, .net Webforms etc. 
 • Serverramverk baserade på: .NET, Java, Php, Python, Golang, Node.js
 • Driftmiljöer: Windows, Linux/unix, AWS, Azure
 • Databastekniker: TSQL/MSSQL, Oracle SQL, NoSQL, PosgreSQL MYSQL
 • Byggservrar/verktyg för kontinuerlig integration så som TFS, Octopus Deploy, Team City, Jenkins
 • Integrationsmönster och tekniker (XML; SOAP; JSON; Rest services)
 • Versionshantering: GIT, TFS och/eller Subversion
 • Verktyg för automation av driftmiljöer så som MS BUILD, ANT/Nant, Python, BASH/KSH
 • Ett testorienterat arbetssätt

Meriterande

 • Erfarenhet av CMS-baserade lösningar (EpiServer, SiteCore, Drupal, Sitevision)
 • Erfarenhet av PIM-lösnignar (Inriver,Censhare)
 • Erfarenhet av DAM-lösningar (Qbank)
 • Erfarenhet av CDN-lösnignar (Akamai, Azure, AWS)
 • Erfarenhet av NuGet, Maven, NPM, Webpack, etc. 
 • Erfarenhet av ärendehantering: Jira, TFS och/eller Trello eller motsvarande

Som alla andra tekniska profiler bör man ha god förståelse för:

 • Arbetsmetoder: SCRUM eller Kanban eller motsvarande. 

Skicka din ansökan i dag!

Bild på Linda Glans

Linda Glans

Teamleader rekrytering Göteborg

Ansökningsformulär