Newsroom

Vill du hålla koll på vad som händer på Consid? Då har du hamnat rätt. I vårt Newsroom finner du senaste nytt från oss.

  •  
    2012-04-16 Consid etablerar sig i Malmö
  •  
    2012-04-16 Consid etablerar sig i Malmö
  •  
    2012-03-25 Consid tar storslam i Jordbruksverkets upphandling av IT-konsulttjänster
  •  
    2012-03-25 Consid tar storslam i Jordbruksverkets upphandling av IT-konsulttjänster
  •  
    2012-03-07 Consid deltar den 8/3 på HiWork-mässan vid Jönköpings Högskola
  •  
    2012-02-14 Consid vinner ramavtalsupphandling med Myndigheten för Yrkeshögskolan
  •  
    2012-02-03 Consid tecknar ramavtal med Stockholms läns landsting
  •  
    2011-10-04 Regeringskansliet engagerar Consid i projekt
  •  
    2011-10-03 Finansdepartementet får hjälp av Consid med vidareutveckling av BI-lösning baserat på Sharepoint
  •  
    2011-09-30 Consid vinner ramavtal med Rikspolisstyrelsen värt upp till 50 mkr årligen