Consid Tech Hints med Thomas

Nu kickar vi igång 2019 med ännu en upplaga av Consid Tech Hints. Den här gången är det vår jönköpingskollega, Thomas som bjuder på techtips för den inspirationssugna. Vad sägs om Feedly för samlad uppdatering och AI-teknik för att underlätta och digitalisera sjukvård och skola? Ta del av hela tipsen i nedan inlägg. Enjoy!

9 januari 2019

Hej Thomas! Du jobbar som systemutvecklare på Consid i Jönköping. Vi har tre snabba frågor till dig. 

Vad är ditt hetaste programmeringstips? 
Över tid så slår allt som oftast lättläst kod svårläst kod även om den senare skulle råka vara något snabbare eller ha några färre rader initialt. Om ingen vågar förändra eller optimera kodstycket för att det är onödigt komplext eller svårförståeligt leder det på sikt till sämre prestanda, eftersom det aldrig refaktoriseras. 

Vilken är din favoritapp just nu och varför? 
För att hålla mig uppdaterad om allt som händer inom mina intresseområden så använder jag Feedly. Den samlar både artiklar utifrån rss-flöden men även personer jag följer på Twitter och kategoriserar upp dem utifrån ämnesområden. Detta är ett utmärkt sätt för att hålla sig ajour med nya tekniker och trender inom det digitala området. 

Vad är det bästa som händer i techvärlden just nu enligt dig? 
Två oerhört intressanta branscher som jag tycker bara är i början att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter är sjukvården och skolan. Jag läste en undersökning som visade att det är bara ca 10% av en läkares tid under en dag som är direkt patientkontakt. En stor del av resterande tid är olika former av dokumentation. Likaså har dokumentationskraven och administrationsbördan ökat för lärare. Om man med hjälp av processtöd, utbildning men också nya tekniker som AI och machine learning kan förenkla och förbättra dessa delar, så skulle det leda till stor verksamhetsnytta.  

Ett exempel: Min dotter håller precis på med nationella prov. Där är det ganska strikta bedömningskriterier för de olika betygsstegen. Om man låter en AI göra en första grov bedömning utifrån det uppställda regelverket, och sedan låta läraren göra den slutgiltiga bedömningen skulle detta kunna snabba upp processen avsevärt.

Dela blogpost på