Tre snabba med Information Security-Mikael

Vi ställde tre snabba frågor till Mikael Lundberg, områdeschef för vårt nya affärsområde Information Security. Ta del av hans tankar kring vad vi erbjuder inom ramarna för det!

10 juli 2018

Hej Mikael! Du är affärsområdeschef för vår nya affärsområde Information Security. Vad erbjuder vi inom ramarna för affärsområdet?

Information är en av de viktigaste tillgångarna en verksamhet har. Vi får skyddet av den tillgången att hända på riktigt i verksamheten genom att minimera riskerna från de hot som påverkar våra kunders framgång. 

För att förstå de hot som våra kunder kan möta, och värdera riskerna, behöver vi förstå kundens verksamhet, informationsbehov och mål. Genom att kartlägga informationsflöden kan vi beskriva vilka informationstillgångar man har, och definiera rätt skyddsåtgärder i linje med behov och mål. Många utmaningar som rör informationssäkerhet är mänskliga till sin natur. Utöver det tekniska skyddet, standarder som ISO 27000 och styrning genom strategi och policy, jobbar vi därför även med människorna och processerna i verksamheten. Säkerhet är inget man får, det är något man skapar. Rätt hanterat kan medarbetarna bli den största tillgången i att upprätthålla rätt säkerhetsnivå. 

Utifrån detta skapar vi ett systematiskt arbete med informationssäkerhet som är integrerat med övriga ledningsprocesser i verksamheten. Vi tar även fram nyckeltal som mäter effekten, definierar roller och ansvar, och skapar tydliga vägar för rapportering och kommunikation. Vårt mål är att säkerställa verksamhetens kontinuitet, och att man ska känna sig helt trygg med att fatta viktiga beslut, fullt medveten om både risker och möjligheter. 

 

Varför är det här viktigt för företag att ha koll på?

Information är den verkliga motorn i digital transformation. Förmågan att styra, strukturera och hantera den information man behöver är central för alla verksamheter när konkurrensen hårdnar och tempot ökar. Jag gillar talesättet ”en stängd bok är bara en bunt med papper”. Det sätter fingret på att värdet av information uppstår när man använder den. För mig handlar informationssäkerhet om att skapa rätt balans mellan skydd och tillgänglighet baserat på kundens verksamhet, behov och mål.

Informationssäkerhet handlar också om förtroende. Alla verksamheter hanterar personuppgifter eller annan känslig information i någon form. Alla som har med din verksamhet att göra ska kunna lita på att du förvaltar det förtroendet på bästa sätt. Ett intrång eller läckage kan skada ditt varumärke på ett sätt som kan ta lång tid att hämta sig ifrån. Men det handlar också om att de som tar del av din information ska kunna lita på det man ser eller hör, och känna sig trygga med att fatta beslut baserat på det. 

Utöver det finns även lagar som på olika sätt ställer krav på hur verksamheter hanterar dessa frågor. GDPR som reglerar frågor om personuppgifter känner nog alla till vid det här laget, men beroende på situation och verksamhet finns fler lagkrav redan idag, och fler är på gång framöver. 

 

Varför ska man välja att jobba med Consid när det kommer till Information Security?

På Consid förstår vi värdet av att arbeta med informationssäkerhet som en del i ett större sammanhang. Det kan handla om digital transformation, innovation, effektiva processer, eller att utveckla nya erbjudanden, tjänster eller produkter. Oavsett vad, finns en stor potential att realisera med att ta ett samlat grepp om sin information, och behandla den med samma fokus och energi som man behandlar andra viktiga tillgångar.

På Consid betonar vi även vikten av att på riktigt arbeta med de mänskliga perspektiven på informationssäkerhet. Teknik, processer, människor och styrning är en helhet som behöver fungera för att din verksamhet ska vara informationssäker.

Vill du veta mer om vårt erbjudande inom Information Security? Tveka inte att kontakta Mikael, så berättar han gärna mer! 

Läs mer om våra affärsområden här.

Dela blogpost på