Consid antar nytt plattformsprojekt av dominerande aktör inom hjälpmedelsbranschen

IT-jätten Consid har inlett ett samarbete med det expansiva hjälpmedelsföretaget Etac, med det primära uppdraget att driva en förstudie som skall resultera i en långsiktig digital roadmap och plattformsstrategi. Syftet är att öka tillgänglighet och upplevelse för Etacs kunder, samt möjliggöra tätare samarbete internt.

4 maj 2018

Etac är en av Europas ledande aktörer inom hjälpmedelsbranschen och erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga för användning i sjukhus, sjukhem och hem. Etac har flera dotterbolag som de nu vill samla under en och samma digital plattform för att förbättra kundservicen, tillgängligheten och kundupplevelsen, såväl som effektivisering internt.

Consid är utvalda att realisera företagets mål och kommer initialt driva en förstudie som skall resultera i en långsiktig digital roadmap med tillhörande digital plattformsstrategi.

 – Vi är väldigt stolta och ödmjuka inför förtroendet vi fått av Etac. Man var tydlig gentemot oss att förtroende och tillit är en väldigt viktig aspekt. Man utvärderade både danska och svenska potentiella partners vilket självklart gör oss extra stolta över denna möjlighet. Jag tycker också det är viktigt att uppmärksamma att Etac ser detta projekt som ett led i att bygga ett ännu tätare samarbete mellan sina dotterbolag och ytterligare stärka intern samverkan, säger Sebastian Schrewelius, affärsutvecklare på Consid.

När roadmapen levereras kommer de behov som definieras som mest akuta vara ”project ready” och digitaliseringsarbetet kommer sedan att bedrivas i etapper.

Dela pressreleasen på
Bild på Peter Hellgren

Peter Hellgren

VD Consid AB