Consid satsar ytterligare på informationssäkerhet – lanserar nytt affärsområde

Det snabbväxande IT-konsultbolaget Consid lanserar nu ett nytt affärsområde med fokus på informationssäkerhet. Affärsområdet Information Security kommer ledas av Mikael Lundberg som tillsatts som affärsområdeschef.

19 juni 2018

Information har alltid haft ett högt strategiskt värde, men hur information skapas, används och lagras har radikalt förändrats med tiden. Mängden information ökar även kraftigt och det kommer enbart accelerera ytterligare i takt med att fenomen som exempelvis Internet of Things och AI växer. Mikael Lundberg, affärsområdeschef för Information Security, menar att behovet är stort:

– Säkerhet är primärt ett verksamhetsbehov, inte ett tekniskt behov. Förmågan att styra, strukturera och hantera information är central för alla organisationer. De verksamheter som lyckas ta ett samlat grepp om sitt informationsbehov skapar rätt förutsättningar för digital transformation, verksamhetsutveckling och innovation, och stärker beslutsförmågan på alla nivåer. Eftersom värdet av tillgänglig information fortsätter öka, ökar även behovet av att skydda den från att förstöras, förvanskas eller hamna i fel händer. Och med all den kompetens som finns på Consid känns det som helt rätt sammanhang för att skapa ett riktigt starkt erbjudande inom informationssäkerhet.

Inom affärsområdet kommer man hjälpa företag och organisationer att ta ett samlat grepp om sin viktigaste tillgång, information. Lundberg berättar vidare om vad man kommer att erbjuda inom ramarna för affärsområdet:

– Grunden är att veta vilken information man har, och hur den används i organisationen. Genom att kartlägga kundens informationsflöden kan vi förstå hur de hot som finns påverkar verksamhetens möjligheter att nå sina mål, och värdera risk och sårbarhet utifrån det. Vi lägger även stor vikt vid att på riktigt förstå kundens kultur och beteende ur ett säkerhetsperspektiv. Rätt hanterat kan medarbetarna bli den största tillgången i att upprätthålla rätt säkerhetsnivå. Utifrån detta skapar vi ett systematiskt arbete med informationssäkerhet som är linjerat med verksamhetens mål och integrerat med övriga ledningsprocesser. Vi tar fram nyckeltal som mäter effekten i verksamheten, definierar roller och ansvar, och skapar tydliga vägar för rapportering och kommunikation. Vårt mål är säkerställa rätt information, på rätt sätt och i rätt tid. Man ska känna sig trygg i att fatta viktiga beslut på alla nivåer, fullt medveten om både risker och möjligheter.

Läs mer om Consids erbjudande inom informationssäkerhet här.

Dela pressreleasen på