Consid utvald digital partner av miljökommun i Göteborg

Nyligen ingick IT-konsultföretaget Consid ett förvaltningsavtal med Lerums kommun i Göteborg, där uppdraget innebär att som digital partner förvalta och supportera Lerums externa webbplats med utvecklingsinsatser. Avtalet sträcker sig över ett år med möjlighet till förlängning.

31 augusti 2018

Lerums kommun ligger strax utanför centrala Göteborg och har som vision att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025. Lerums kommun skickade ut en offentlig förfrågan till ett antal ramavtalsleverantörer. Avtalet efterfrågades i syfte att effektivisera, tillgängliggöra och förvalta webbplatsen genom kontinuerliga avrop på IT-kompetens.

I maj stod det klart att Consid, med bred erfarenhet och djup kompetens inom systemutveckling och webbpubliceringssystem, blir Lerum kommuns nya leverantör. Uppdraget går ut på att bistå kommunen med förvaltning, support och vidareutveckling av webbplatsen som är byggd i CMS-systemet Episerver, Sveriges ledande plattform för CMS. Consid har lång erfarenhet av utveckling och förvaltning av webbsidor baserade på CMS-plattformar och är även premiumpartner till Episerver.

Pär Svensén, kundansvarig på Consid, tycker att det känns både hedrande och högst betydande att få vara del av kommunens förbättringsarbete.

– Det känns extra bra att få chansen att jobba med en så pass miljöengagerad partner. I vårt uppdrag för Lerums kommun ingår både översyn av kommunikativa delar och ett helhetsåtagande när det gäller webbplatsen. Genom avtalet vill vi visa på proaktivitet och hoppas kunna stärka oss mot Göteborg och kranskommunerna, säger Svensén.

Avtalet löper initialt över en ettårsperiod, med möjlighet till förlängning.

Dela pressreleasen på
Bild på Peter Hellgren

Peter Hellgren

VD Consid AB