Digitala influencer-podden avsnitt 30: Anne-Marie Eklund Löwinder, Internetstiftelsen

I avsnitt 30 av Digitala influencer-podden träffar Peter Hellgren, vd på Consid, Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen, ledamot i regeringens Digitaliseringsråd samt första svensk att bli invald i Internet Hall of Fame. I avsnittet diskuteras bland annat hur Internetstiftelsen arbetar med informations- och internetsäkerhet och hur vi ska få en mer jämställd IT-bransch. Trevlig lyssning!

3 oktober 2019

   

Anne-Marie Eklund Löwinder är systemvetaren som sedan 2001 är säkerhetschef på Internetstiftelsen. Innan tiden på Internetstiftelsen har Anne-Marie bland annat varit utredare på Statskontoret och projektledare på IT-kommissionen. Idag sitter Anne-Marie även med som ledamot i regeringens Digitaliseringsråd och i Trafikverkets, Stöldskyddsföreningens och Institutet för rättsinformatiks styrelser. Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter, valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame och är dessutom en ofta tillfrågad expert i offentliga utredningar om frågor som rör internet och säkerhet, och besvarar flitigt remisser inom samma område.

Citat Anne-Marie Eklund Löwinder: ”Säkerhet måste få kosta pengar. Det kommer inte av sig själv. Det handlar om ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar, analyser, riskbedömningar och åtgärdsplaner.”

I mötet med Anne-Marie diskuteras bland annat hur Internetstiftelsen verkar för ett internet som bidrar positivt till människa och samhälle, varför informationssäkerhet bör sättas högt på agendan, hur vi kan nå en mer jämställd IT-bransch och hur man kan minska den digitala klyftan med projektet DigidelCenter. Anne-Marie delar även med sig av sina bästa karriärs- och vardagstips. Trevlig lyssning!

Läs mer om podden och dess syfte.

Dela blogpost på
Bild på Joakim Andersson

Joakim Andersson

Content Manager