IT-konsultbolag i nytt ramavtal med Arbetsgivarverket

Nu är det klart, det blir IT-konsultbolaget Consid som tillges ramavtal om IT-konsulttjänster för Arbetsgivarverket. Samarbetet avser support, förvaltning och utveckling av verksamhetssystem för myndigheten. Omsättningen i avtalet uppskattas till totalt cirka 3 500 000 kronor under avtalsperioden.

13 mars 2018

Arbetsgivarverket är medlemsorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Arbetsgivarverket utvecklar och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 statsanställda. Arbetsgivarverkets intranät, externa webbplats, samt mobila applikation är alla viktiga kanaler för att kommunicera och föra dialog med Arbetsgivarverkets målgrupper. Myndigheten har för närvarande tre olika leverantörer för dessa och i syfte att effektivisera verksamheten och kunna samordna de olika systemen tecknar nu Arbetsgivarverket efter upphandling ett ramavtal med konsultbolaget Consid.

– Detta avtal är av mycket betydande art. Vi har goda referenser från liknande åtaganden och ser fram emot att effektivisera och samordna Arbetsgivarverkets verksamhetssystem, säger Peter Hellgren, vd för Consid 

Behoven för de olika delarna kan skilja sig åt, men konsultbolaget ska tillhandahålla konsulttjänster för support/förvaltning och utveckling av samtliga plattformar. Omsättningen i ramavtalet uppskattas till totalt cirka 3 500 000 kronor under avtalsperioden. Per-Åke Adolfsson, regionansvarig för Consid Ljungby och ansvarig för ramavtalet menar att Consid förståelse för de olika kommunikationskanalerna speglar sig i deras åtagande mot Arbetsgivarverket och hälsar organisationen välkomna till Consid. 

Dela pressreleasen på
Bild på Peter Hellgren

Peter Hellgren

VD Consid AB
Bild på Per-Åke Adolfsson

Per-Åke Adolfsson

Regionansvarig Consid Ljungby