Nominera till Considgalans utmärkelser

Vem tycker du förtjänar att prisas som Årets digitala influencer, Årets eQualizer och Årets digitala utbildare? Nominera de föredömen som du anser skapar verklig förändring inom respektive område. Prisutdelningen sker på Considgalan 2019, i Stockholms stadshus den 26 oktober.

NOMINERINGEN ÄR NU ÖPPEN!

Formuläret för att nominera finner du längst ned på denna sida.

Utmärkelsen Årets digitala influencer delas ut till en individ som under året drivit digitaliseringsfrågan framåt på ett föredömligt sätt och i och med detta fått betyda mycket för den digitala utvecklingen i Sverige. Nominera ett digitalt föredöme som du anser bör premieras.

Årets eQualizer delas ut till en individ som på ett föredömligt sätt drivit jämställdhetsfrågan inom IT-branshcen framåt under det senaste året och därmed fått spela en betydande roll när det kommer till en utveckling i rätt riktning i branschen framledes. Nominera ett jämställdhetsföredöme som du anser bör premieras. 

Årets digitala utbildare delas ut till en individ eller ett initiativ inom utbildningsväsendet som på ett föredömligt sätt delat med sig av sina kunskaper inom det digitala och nyttjat digitaliseringens potential för att driva utbildningen i rätt riktning i den kontext denne är verksam inom. 

Tidigare vinnare:


Nominera i formuläret nedan!