Ramavtal med SKL Kommentus

Vi på Consid är såklart mycket stolta över fortsatt förtroende som leverantör i ramavtalet för IT-konsulttjänster som tecknats med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för samtliga kompetensområden och samtliga geografiska områden vi lämnade anbud på.

Vi vill med denna sida erbjuda kortfattad information till er kommuner och landsting, som har möjlighet att avropa på avtalet, om Consid och den kompetens och erfarenhet vi besitter. Informationen inkluderar endast ett axplock av vad vi kan erbjuda. Vi bokar gärna in ett möte för att berätta mer om oss och för att höra mer om era utmaningar och möjligheter. Ni finner kontaktuppgifter till ert lokala Considkontor längre ner på sidan. 

Webbdirektivet

Vi hjälper er uppfylla de nya lagkraven

Vad gäller Webbdirektivet har vi ett team som levererat strategi samt faktisk åtgärdplan och själva genomförandet. Vårt team består därav av både projektledare, tillgänglighetsexperter och systemutvecklare med lång erfarenhet av att arbeta löpande med tillgänglighet för webben, och har hjälpt kunder att faktiskt uppnå de nya kraven.  

Consid har ett utpräglat arbetssätt och en strategi för att hjälpa våra kunder att uppnå kraven, och det strukturkapital som byggts upp vill vi dela med oss av till er. Läs mer om hur vi ser på Webbdirektivet och hur vi kan hjälpa er att uppnå kraven.

 

Webb & e-handel

Consid Interactive - Erbjudande inom digitala kanaler

Begreppet digitala kanaler är ett brett uttryck som innefattar en stor del av vår kärnkompetens. För att enklare förstå vad detta kan innebära, ta gärna en titt på våra offentliga referenscase innehållandes exempel på webb- och intranätprojekt.

När det kommer till kommunala och offentliga webbplatser vill vi lyfta vårt samarbete med Sitevision, som är en mycket omtyckt plattformsleverantör inom denna sektor.  

Logotyp SiteVision

Vi har gjort en stor mängd siter med Sitevision som grundplattform och innehar högsta partnerstatus. Nedan finns ett axplock av de webbplatser vi byggt, med Sitevision som teknisk plattform, som fått nomineringar och vunnit priser i Guldhanden. 

Vi har också högsta partnernivå hos Episerver och Sitecore, två andra välkända och ledande aktörer som CMS. 

 Logotyp Episerver            Logotyp Sitecore

Vi har byggt kommunala hemsidorintranät och digitala plattformar med dessa CMS-system som grund under många år, vilket lett till goda referenser och erfarenheter och placerat Consid i toppen av rekommenderade leverantörer och samarbetspartners för samtliga partners vi samarbetar med kring detta.  

 

Informationssäkerhet

Consid Information Security - Vårt affärsområde avseende Formell samt Informell informationssäkerhet, och som är en invävd del i Consids hela erbjudande 

Idag upplever de flesta att tempot blivit högre, och vi lägger allt mer av vår arbetstid på att hitta rätt information för att kunna göra våra jobb. Detta ökar behovet av att ha rätt information tillgänglig, på rätt sätt och i rätt tid. Utrymmet att fatta rätt beslut krymper, och det är viktigt med hög effektivitet i processer för att skapa fördelar, bygga förtroende och behålla proaktivt handlingsutrymme. Verksamheten är direkt beroende av att den som i realtid tar del av informationen kan lita på det den ser och läser. 

På Consid kan vi navigera oss tillsammans med er som kund i just den typen av resonemang, och vi pratar gärna mer om hur vi kan bistå med expertis för er.  

 

Förvaltning och vidareutvekling 

Helhetsåtagande avseende utveckling och förvaltning 

Vad händer när ett utvecklingsprojekt är slutfört? Hur tar man bäst hand om ett befintligt arv av system och kod från tidigare leverantörer och system? 

Vi på Consid har ett affärsområde som är inriktat på just den typen av utmaningar, och har framförallt ett strukturkapital och en enad strategi och uppsättning resurser för att i praktiken utföra arbete inom förvaltning och vidareutveckling. Vi har mycket god vana av att förvalta våra offentliga kunders olika system, där allt ifrån webbplatser till skräddarsydda system eller intranät innefattas. 

Oavsett vilken typ av system ni har idag, kan vi på Consid förvalta och vidareutveckla dem på ett efektivt och tryggt sätt. Ta gärna en titt på dessa case för att bilda en större förståelse.

  

Den moderna arbetsplatsen 

Consid Modern Workplace - Lösningar som tillmötesgår behovet av en modern arbetsplats i en ständigt föränderlig digital värld 

Vi har mångårig erfarenhet inom detta område. Vi kan bistå alla våra kunder med specifika lösningar för just deras behov.  

Vi har för en rad olika offentliga kunder genomfört både förstudier och projekt för att implementera intranät som är en stor del av vårt erbjudande, och andra arbetplatsrelaterade lösningar. Den moderna arbetsplatsen handlar dock för oss om mycket mer än att bygga intranät, det kan tillexempel handla om tidrapporteringssystem samt smarta mobila lösningar för att förenkla vardagen för kollegor ute i fält. Vi har genomfört många projekt med fokus på just detta.

Digitalisering av fastighetsbolag 

Consid har i generella termer mycket god kompetens vad gäller att digitalisera väsentliga delar av arbetsplatser som beskrivet ovan, och i synnerhet vad gäller fastighetsbolag. För flertalet fastighetsbolag har vi byggt innovativa och tids-/kostnadsbesparande system och implementationer.  

Vi berättar mer än gärna mer om dessa engagemang, så ta gärna en kontakt med någon av oss som står listade i slutet av inlägget om ni vill ha mer information kring detta, eller vill att vi kommer med input från våra insikter och vår erfarenhet.

Logotyp Office 365

Som en given pusselbit i vårt erbjudande kring den moderna arbetsplatsen passar Office 365 in. Att anpassa er miljö i Office 365 med allt vad det innebär är en stark faktor till de framgångar vi tillsammans med kunder har nått inom området. 

RPA

RPA (Robotic Process Automation) representerar en möjlighet att automatisera processer och uppgifter som tidigare förknippats med tidskrävande manuell hantering. Genom att tillämpa en agil metodik och modern teknik hjälper vi våra kunder att identifiera och realisera betydande kostnadsbesparingar samt öka kvalitén och i många fall arbetsglädjen genom att automatisera regelbaserade processer.

UiPath logotyp

Vi har mångårig erfarenhet av processautomatisering och kan hjälpa er att dra fördel av RPA baserat på teknologi från bland annat Microsoft och UI Path.

 

Mobila lösningar 

Consid Mobility - Mobila lösningar från innovation och utveckling till förvaltning och optimering 

Tidigare i våras förstärkte vi vårt erbjudande rejält kring just mobila lösningar, IOM förvärvet av en av Sveriges absolut vassaste aktörer inom apputveckling, som nu går under namnet Consid MobilityMed flera av Sveriges ledande aktörer inom konsumentmarknaden och världsledare inom sina diverse branscher har Consid en mycket stark kompetens att ta sig an både nyutvecklingsprojekt och förvaltning av appar och mobila lösningar.  

Vi har för offentlig sektor byggt och förvaltar flertalet mobilappar, som vi mer än gärna berättar mer om i ett möte.

Läs gärna mer om Consid Mobility, GDPR-anpassning för appar, hur vi jobbar med vår Mobile Health Check och ta gärna del av detta kundcase där vi underlättade vardagen för invånarna i Norrköping genom Norrköping Vatten och Avfalls mobilapplikation som gör vardagssysslor lite enklare och roligare.

 

Digital marknadsföring & kommunikation 

Consid CommunicationHeltäckande erbjudande inom marknadsföring och kommunikation 

Oavsett vilket typ av digitala engagemang man som myndighet tar sig an blir kommunikation extremt viktigt. Vi har ett affärsområde med just denna inriktning, vilket till stor del handlar om att skapa en bild och en känsla kring våra kunders varumärke och vad man vill stå för. Det kan yttra sig i grafiska profiler eller marknadskampanjer.  

Consid har vunnit priser för hur väl genomförda kommunikationsinsatser vi gjort i våra kunders digitala plattformar.

Allt ovan är självklart centrala delar när det kommer till Webbdirektivet som syftar till just användarupplevelse och kommunikation. Fråga oss gärna så berättar vi om våra projekt som genomförts.  

 

Innovation

Consid Innovation - Stöd för företag och organisationer att fånga upp kreativa idéer och innovation 

Inom vårt affärsområde Innovation lever vi som vi lär. Med vårt entreprenöriella hjärta har vi förmågan att sätta oss in i våra kunders behov av att hitta snabba och strukturerade innovations- och idémetodiker som går att omsätta i verkligheten. Vi förstår att våra kunder helt enkelt inte har tid och råd att fastna i långdragna processanalyser och certifieringsvillkor innan de kan prova nya idéer.  

Logotyp Kairos Future

Vi har inom detta område ett starkt samarbete med Sveriges ledande analysbolag som lägger mycket resurser och engagemang i framtidsinsikter för att kunna hjälpa kunder att dra slutsatser och göra rätt investeringar framåt. Tillsammans med oss på Consid har ett koncept tagits fram kring analys och framtidsplanering vad gäller digitala engagemang och system. Detta har visat sig vara mycket effektivt för de kunder vi har inom kommuner och andra offentliga organisationer.  

 

Test och Kvalitetssäkring 

Consid Test & Quality Management - Erbjudande inom kvalitetssäkring, där bland annat teknisk testning, kravspårning, coaching och testledning ingår 

Consid kan genom hjälpa er att bli bättre på mjukvarutest genom coachning av personal och utveckling av befintliga processer. Vi har bred erfarenhet av test och testledning och kan bidra med kvalificerad kunskap från andra branscher, för att ge nya idéer och infallsvinklar, för att göra er testning ännu bättre. 

I samtid med att vi influeras av nya innovationer har vi bland annat tagit fram erbjudanden kopplat till testning av användarbeteende på kommunala webbplatser. Läs gärna mer i detta blogginlägg.

 

Kontaktuppgifter

Vi kommer gärna ut och träffar er för att höra om era utmaningar inom den digitala resan och för att dela med oss av våra erfarenheter inom området. Nedan följer kontaktuppgifter för respektive region: 

Stockholms län 
Daniel Henriksson 
Tel: 0734151374 
Mail: daniel.henriksson@consid.se

Jönköpings län 
Jacob Almers 
Tel: 0708531718 
Mail: jacob.almers@consid.se

Västernorrlands län, Jämtlands län 
Kristoffer Nilsson 
Tel: 0708531756 
Mail: kristoffer.nilsson@consid.se

Örebro län, Västmanlands län, Värmlands län 
Lars Hermansson 
Tel: 0709721830 
Mail: lars.hermansson@consid.se

Uppsala län, Gävleborgs län, Dalarnas län 
Jonas Backolars 
Tel: 0708782494 
Mail: jonas.backolars@consid.se

Västra Götalands län, Hallands län  
Pär Svensén 
Tel: 0703242745 
Mail: par.svensen@consid.se 

Östergötlands län  
Mikael Nilsson 
Tel: 0732346202 
Mail: mikael.nilsson@consid.se 

Kalmar län, Blekinge län, Kronobergs län  
Jim Andersson 
Tel: 0761776900 
Mail: jim.andersson@consid.se  

Skåne län 
Orhan Arnautovic 
Tel: 0736443375 
Mail: orhan.arnautovic@consid.se 

 

Fakta om Consid

Consid erbjuder tjänster inom IT, management och digital marknadsföring. Vår affärsidé är att se till att våra kunder blir bäst i världen på det de gör genom att ta vara på den digitala världens möjligheter. Vi finns på 15 orter i Sverige och är idag drygt 700 anställda.

De orter där vi finns representerade är:
Jönköping (HQ), Stockholm, Göteborg, Malmö, Värnamo, Växjö, Ljungby, Linköping, Norrköping, Örebro, Uppsala, Sundsvall, Helsingborg, Karlshamn och Karlskrona.

Consid har över 70 Ramavtal och har sedan starten år 2000 haft ett dedikerat team med fokus på offentliga myndigheter och organisationer vilket lett till en stor mängd spännande och givande kundprojekt. Flera av dessa ligger till grund för att vi fått förtroendet och möjligheten att leverera på SKL:s Ramavtal.