VÅR STYRKA LIGGER I KOMPETENSEN.

Vi är övertygade om att våra branschkunskaper, i kombination med vårt engagemang och driv, är det som ligger bakom våra långsiktiga kundrelationer och vår positiva utveckling. Vi verkar bland annat inom följande branscher.

Myndigheter & verk

Vi arbetar med affärskritiska lösningar som förenklar och effektiviserar för organisationer inom detta segment och som därigenom förenklar för människan och bidrar till ett bättre samhällsklimat.

Industri & handel

Inom detta segment har vi genom åren byggt upp en mycket gedigen branschkunskap. Vi arbetar med framtagning av systemlösningar för industri och handel men även med rena verksamhetsuppdrag med syfte att förbättra, förenkla och förändra.

FINANS & FÖRSÄKRING

Vi har spjutspetskompetens inom såväl processer som IT för att leva upp till epitet som marknadens vassaste leverantör inom detta segment. Inom detta branschsegment ryms även pension där vi har en sällsynt hög kompetens sett ur ett globalt perspektiv.

Detaljhandel

Vi hjälper er att bygga framtidens detaljhandelsföretag. För att lyckas i dagens snabba detaljhandelsindustri måste återförsäljare förvänta sig det oväntade och ha den perfekta mixen av digital styrka, marknadsdifferentiering och strategiska processer. Vi kan hjälpa er att nå allt detta – och mer än så.

Media & Teknologi

Företag inom media och teknik gör digitaliseringen möjlig – de formar ettor och nollor till skapelser som underhåller, utbildar och gläder människor överallt, de ser till att enheter och plattformar översätter kod till något som vi kan se och höra, och de levererar denna data vart vi än är. Deras innovationer gör skillnader som påverkar varje hörn av jorden och varje del av ekonomin.

Flyg- och försvarsindustrin

Vi hjälper kommersiella flygplanstillverkare och företag inom försvarsindustrin att dra nytta av den industriella revolutionen. Begrepp som snabbhet, flexibilitet och precision är nyckelord i Consids strävan att hjälpa dessa företag att driva tillväxt i en föränderlig värld. Industrin har konsoliderat – antalet nya program minskar och kostnads- och intäktstrycket ökar.

Skog & Fordon

Vi hjälper våra kunder inom skog- och fordonsindustrin att ta strategiska beslut för att säkerställa att de investerar i rätt IT-lösning för sin fortsatta utveckling av affärskritiska system och ledning. Typiska kunder inom detta område är globala bolag med högra förväntningar på interaktivitet, och bolag som behöver en leverantör med stor skalbarhet, så att de alltid kan nå största möjliga fördelar mellan leveranskapacitet och kostnadsfördelar.