Case

Nyfiken på vad vi har hjälpt våra kunder med? Här finner du några exempel!

Akademiska Hus

Vi har arbetat fram struktur och funktionalitet till ett nytt skräddarsytt intranät för Akademiska Hus. Det nya intranätet är ett arbetsverktyg och stöd för de anställda i deras dagliga arbete - det samlar all information de anställda behöver såväl som stödfunktioner och system. Det har även sociala funktioner som möjliggör nätverksbyggande internt mellan kollegor. Läs mer om hur vi gick tillväga nedan.

NIBE Energy Systems

Från första kontakten med NIBE Energy Systems har fokus legat på en skalbar lösning som ska kunna anpassas till olika marknader och länder, samt till företagets dotterbolag. Läs mer om hur det kostnadseffektiva och strategiska Small, medium, large-konceptet tog form hos NIBE Energy Systems.

LÄNSSTYRELSEN

När Länsstyrelsernas 21 fristående myndigheter skulle bli enhetliga stod de inför en utmaning – att samla alla dessa under en och samma sajt. Tillsammans tog vi oss an denna genom att skapa en mer tillgänglig och responsiv sådan, där det nationella kunde kombineras med det regionala. Sex månader senare stod en ny nationell webbplatslösning i SiteVision färdig. Läs mer om hur vi gick tillväga!

Brenderup Group

Då Brenderup blev självständiga 2014 växte och förändrades behoven kopplade till webb och kommunikation. Vid en initial kontakt låg fokus tidigt på att uppfylla dessa behov för att ge Brenderup de bästa möjliga förutsättningarna att på egna ben växa. Samarbetet mynnade ut i en internationell och toppmodern webbplattform. Läs mer om hur vi gick tillväga nedan!

OEM International

När vi kom i kontakt med OEM International satt de delvis fast i gammal teknik. Vårt uppdrag var att identifiera dotterbolagens målgrupper, behov och tekniska förutsättningar, vilket mynnade ut i ett utvecklingsprojekt som inkluderade installation och anpassning av plattformen samt lanseringen av den första av OEM:s dotterbolags sajter. Läs mer om hur vi gick tillväga!

Strömsholmen/Kaller

Strömsholmen var när vi kom i kontakt med dem i en situation där de behövde renodla sina digitala satsningar och ta ett omtag kring sina digitala marknadsföringsverktyg. Vårt uppdrag inleddes med en förstudie som mynnade ut i beslut om att vi skulle skapa en modern produktorienterad webblösning för att i större utsträckning kunna erbjuda deras kunder ett ännu bättre stöd. Ta del av hela storyn om projektet här!

Regeringskansliets rättsdatabas

Vi fick i uppdrag av Regeringskansliet att uppdatera deras rättsdatabas, som innehåller alla lagar och förordningar som ingår i den svenska lagboken. Databasen, som byggde på gammal teknik, har getts ett rejält lyft såväl tekniskt som grafiskt. Ta del av hela storyn om hur vi gick tillväga här!

Perstorp News Center

Vi fick i uppdrag av Perstorp att skapa ett News Center som håller all nyhetsinformation samlad och tillåter distribution till andra delar av deras sajt. Detta ledde till ett mycket stimulerande projekt med ett strålande resultat.

Utrikespolitiska institutet

Utrikespolitiska institutet, UI, satt när vi kom i kontakt med dem i ett läge där de hade två separata sajter som helt levde sina egna liv, byggde på olika webbpubliceringsplattformar och omfattades av många olika system vilket krävde många manuella processer. Vi hjälpte dem genomgå en total förändring som mynnade ut i tre sprillans nya sajter - ui.se, landguiden.se och utrikesmagasinet.se. Läs om hur vi gick tillväga!

Trend House

Trend House var när vi kom i kontakt med dem i ett läge där de ville expandera, men inte i form av fysiska butiker. Istället valde de att lägga hela sin marknadsföringsbudget på att med vår hjälp sökoptimera sin sajt och arbeta med Google Adwords. Resultatet? Enastående. Ta del av hela storyn här!

BRA, flygbra.se

Vår kund Braathens skulle slå ihop sina två varumärken Malmö Aviation och Sverigeflyg till ett: BRA, en förkortning för Braathens Regional Airlines. I samband med sammanslagningen skulle inte bara ett nytt varumärke bildas – organisationerna, it-miljöerna och hela affärsidéerna skulle slås samman till en enhet. Läs om hur vi gick tillväga när vi hjälpte dem med detta!

Linköping Next Generation

Linköpings kommun behövde hjälp med att bygga om sin webbplats från grunden, till följd av att kvaliteten på den gått ner sedan den tidigare lanseringen som skedde 2009. Detta blev startskottet för projektet Linköping Next Generation. Läs om hur vi gick till väga för att utveckla nästa generations webbplats.

Dole

Vi träffade Dole för första gången 2014. De ville ha hjälp att utveckla en ny responsiv och flexibel webbplats som möjliggör publicering i flera kanaler och en bättre bildhantering. Läs mer om hur vi gick tillväga för att hjälpa dem med detta!

Smaka Sverige

Jordbruksverket fick i uppdrag av regeringen att skapa en kunskapsbank och samlingsplats för forskning och fakta kring svensk matkultur. Lösningen är utvecklad i SiteVision av Consid. Läs mer om hur vi gick till väga!

Armémuseum

Vi fick i uppdrag av Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) att göra om deras olika webbplatser och i samband med det även skapa en gemensam teknisk lösning för webbplatserna. Läs vår projektledares story om hur vi gick tillväga!

Brandtomten

Räddningstjänsten Östra Götaland gav oss uppdraget att ta fram en kampanj som skulle göra människor medvetna om brandrisken kring jul, men också om hur enkelt det är att faktiskt minska den. Ta del om storyn bakom kampanjen Brandtomten!

Elsäkerhetsverket

Vi fick i uppgift att utveckla en ny lösning för Elsäkerhetsverkets webbplats, i syfte att göra det allmänna medvetandet om myndigheten större. Projektet resulterade i en mycket lyckad EPiServer-lösning. Ta del av projektledarens beskrivning kring hur vi gick tillväga.

We Consulting

We Consulting är ett ledande konsultföretag inom nätinfrastruktur. Consid Communication fick i uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring We Consultings varumärke och hur man kommunicerar. Ta del av hur vi gick tillväga för att utföra uppdraget!

Oxelösunds hamn

Oxelösunds Hamn ville utveckla sitt erbjudande av sammansatta helhetslösningar inom logistik. Vårt uppdrag blev att sammanfatta det ”nya” Oxelösunds Hamn i ett kommunikativt koncept. Vi tog då fram konceptet "The All Inclusive Port". Läs mer om hur vi gick till väga!

CybAero

Vi fick i uppdrag av CybAero att utforma en ny grafisk profil och webb. Se resultatet och ta del av hur vi gick tillväga!

Norrköpings kommun - #iNorrköping

Norrköpings Kommun kände att det saknades ett tydligt inflyttarkoncept och en ”bild av kommunen” som de kan visa upp för besökare eller som folk funderar på att flytta till kommunen. Man ville snabbt och effektivt ta fram en visuell bild av kommunen från invånarnas och besökarens perspektiv som kan användas långsiktigt i olika sammanhang. Resultatet blev kampanjen #iNorrköping, som vi tillsammans med kommunen tog fram. Ta del av storyn bakom kampanjen!

Blodlänk

Blodverksamheterna i Sverige ville underlätta och effektivisera samarbetet mellan landets blodcentraler och blodlager. Consid fick förtroende att tillsammans med Blodkommunikation Sverige ta fram ett nytt och socialt intranät.

Räddningstjänsten Östra Götaland

Drunkningar sker snabbt och tyst. Badande barn är beroende av sina föräldrars uppmärksamhet – hela tiden. Idag lägger vi dock allt mer fokus på den digitala världen, och i synnerhet våra mobiltelefoner. Det var just detta förändrade beteende som var målet för den sommarkampanj vi tog fram tillsammans med Räddningstjänsten Östra Götaland. Ta del av berättelsen om kampanjen!

Kalmar Länstrafik

Vi fick i uppdrag att skapa en helt ny varumärkesplattform för KLT, med målet att ladda varumärket med positiva känslor. Det var så konceptet ”Till:sammans” kom till. Ta del av storyn bakom uppdraget!

Motalas Kommunala gymnasieskolor

I Motala är de kommunala gymnasieskolorna Platengymnasiet, som har en teoretisk inriktning, och Carlsund Utbildningscentrum, som är mer yrkesförberedande. Dessa skolor har en stor konkurrent – Linköping. Vi fick i uppdrag att ta fram en kampanj för Motala kommunala gymnasieskolor - och om vi gjorde. Läs om hur vi gick tillväga - och vilka resultat det har gett.

Thule Checklist App

Vår kund Thule arbetar i Europa huvudsakligen med försäljning av sina produkter genom ett väl utvecklat nätverk av återförsäljare. Genom ett partnerskapsprogram kan återförsäljare få en mer prominent plats i utbyte mot att man håller en hög kompetens kring Thules produkter och att produkter presenteras på ett korrekt sätt i butik. För att kunna kontrollera och värdera att respektive partner lever upp till partneravtalet behövde Thule ett verktyg för att genomföra butiksinspektioner. Läs om hur vi hjälpte dem ta fram Thule Checklist App!

Gothenburg Startup Hack

Två av våra kollegor i Göteborg deltog i tävlingen Gothenburg Startup Hack, en del av Gbg Tech Week. Deras bidrag i tävlingen, som vann pris, var en applikation för digital turism, som låter användaren göra extremt verklighetstrogna resor i virtuella miljöer - vart du än vill! Läs vinnarnas berättelse om uppdraget nedan.