Brenderup Group

Då Brenderup blev självständiga 2014 växte och förändrades behoven kopplade till webb och kommunikation. Vid en initial kontakt låg fokus tidigt på att uppfylla dessa behov för att ge Brenderup de bästa möjliga förutsättningarna att på egna ben växa. Samarbetet mynnade ut i en internationell och toppmodern webbplattform. Läs mer om hur vi gick tillväga nedan!

 

OM Brenderup Group

Brenderup Group är Skandinaviens största släpvagnsleverantör och ett av Europas största varumärken inom släpvagnar och lastvagnar. Affären innefattar så väl försäljning som uthyrning och produkterna används av miljoner av så väl privata som professionella. Brenderup Group har idag 580 anställda på fem olika produktions- och monteringsanläggningar. Säljorganisationen finns representerad i Sverige, Norge, Danmark. Polen, Rumänien, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien. Huvudkontoret ligger i Malmö och man har en årlig omsättning på cirka 970 MSEK.

UTMANING

Vid en initial kontakt med Brenderup handlade den stora utmaningen om att på väldigt kort tid skapa en lösning där släpvagnstillverkaren, efter att ha blivit självständig, kunde effektivisera dialogen med sina kunder och återförsäljare för en rad olika varumärken och marknader. I det stora hela låg utmaningen i att snabbt skapa digital närvaro med PIM-system och e-handel på egna ben.

UPPDRAGET

Uppdraget inleddes med en förstudie där behovet identifierades för att skapa en tydlig roadmap och plan kring den funktionalitet som behövde säkerställas på plattformen. Med denna som grund fastställdes att Brenderups digitala plattform Sitecore behövde uppgraderas för att skapa en integrerad och skalbar lösning. Detta då möjligheten att ta sig an nya varumärken och marknader i en och samma plattformslösning var viktigt.

LÖSNINGEN

För att uppfylla det identifierade behovet utvecklades en plattformslösning där Sitecore lyftes upp från version 6.5 till version 8. Brenderup har idag en komplett lösning där återförsäljare kan lägga beställningar direkt i det integrerade systemet med affärssystemskopplingar till Microsoft Dynamics AX. Internationella marknaders webbplattformar integreras nu på ett effektivt sätt och man kommer inom snar framtid rulla ut nya webbplatser för nya marknader och resterande varumärken, tack vare den skalbarhet och de anpassningsmöjligheter lösningen kom med. Utöver detta har vårt affärsområde Application Management kontinuerligt kunnat erbjuda förvaltning av plattformen för att säkerställa dess kvalitet.

RESULTATET

Brenderup har nu en helt ny webbplattform byggd på vedertagen teknik med stora möjligheter att själva göra förändringar och redigera innehåll och expandera till andra marknader och varumärken. Bara några veckor efter lansering har Brenderup börjat få beställningar direkt från återförsäljare genom webbplatsen, vilket gjort att personalen kan fokusera på andra uppgifter så som support.

Läs mer här om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda inom ramarna för vårt affärsområde Interactive!