Akademiska Hus

Vi har arbetat fram struktur och funktionalitet till ett nytt skräddarsytt intranät för Akademiska Hus. Det nya intranätet är ett arbetsverktyg och stöd för de anställda i deras dagliga arbete - det samlar all information de anställda behöver såväl som stödfunktioner och system. Det har även sociala funktioner som möjliggör nätverksbyggande internt mellan kollegor. Läs mer om hur vi gick tillväga nedan.

UTMANINGEN

Den initiala utmaningen låg i att ta fram ett, för Akademiska Hus, skräddarsytt intranät baserat på de behov som en förstudie identifierat. Att stödja en funktionsindelad och geografiskt spridd organisation med bland annat sociala funktioner, samarbetsfunktioner och en enklare dokumenthantering stod i fokus för att öka förutsättningarna för effektiva arbetssätt, samarbete och erfarenhetsåterföring inom organisationen. Detta för att på bästa möjliga sätt stötta de 500 anställda spridda på 25 orter i det dagliga arbetet.

- Vårt befintliga intranät hade vi haft i drygt 10 år så mycket hade hänt under de åren. Vi såg framförallt ett stort behov av att städa bort gamla dokument och få starta om med något nytt och mer modernt. Att ge fler möjlighet att enkelt dela sina erfarenheter och även dokument var också ett önskemål, säger Ann Söderström, internkommunikationsansvarig på Akademiska Hus.

UPPDRAGET

Uppdraget bestod av att överföra vissa funktioner från ett redan befintligt intranät till ett nytt intranät byggt på en mer hållbar plattform än det gamla. Det nya intranätet skulle möta upp de krav och behov som efterfrågades av kunden. Att skapa en lösning med fokus på enkelhet och tillgänglighet utan att tumma på funktionalitet, stod i fokus under hela uppdraget. Utöver den tekniska biten låg även fokus på att skapa en tilltalande design som underlättar det dagliga arbetet för Akademiska Hus anställda. 

LÖSNINGEN

Plattformen som kunden hade valt för det nya intranätet var SiteVision. Allt utgår från SiteVisions standardmoduler, men anpassat till Akademiska Hus specifika behov. Smart menystruktur, en lättåtkomlig, övergripande funktionsmeny samt effektivitet genomsyrar lösningen. De anställda har också möjlighet att anpassa delar av intranätet efter det egna behovet. Intranätets design är framtagen av affärsområdet Communication och är baserat på Akademiska Hus grafiska profil. Hela lösningen följer såklart Webbdirektivet. 

RESULTATET

Aka Campus, som Akademiska Hus intranät heter, stöttar idag drygt 500 anställda och ett hundratal konsulter. Intranätet tillhandahåller information och dokument till de anställda men rymmer också sociala funktioner som möjliggör samarbete och kompetensöverföring. En skalbar lösning som på lång sikt är hållbar bidrar till både kostnadseffektivitet och interneffektivitet vad gäller information och koordinering.

- Vi är mycket nöjda med vårt val av plattform och resultatet som vi fått. Vårt önskemål var att använda standardlösningar så långt det var möjligt och det har vi lyckats med. Det har varit lätt att lära våra redaktörer att använda verktyget och för användarna har det blivit ett lyft att få ordning och reda. Det är också riktigt lätt att hitta vad man söker, både via enkel struktur men också för att sökmotorn är bra. Samarbetsytorna har kommit igång över förväntan och vi ser en ökad aktivitet för varje vecka som går, säger Ann Söderström, internkommunikationsansvarig på Akademiska Hus.

Läs mer om vad vi kan erbjuda dig och din verksamhet när det kommer till Sitevisionbaserade plattformar och design, och ta del av detta blogginlägg som guidar er i valet av intranät.

OM AKADEMISKA HUS

Akademiska Hus är fastighetsägaren som grundades 1992 och som med en marknadsandel på 60% idag är marknadsledande inom fastigheter för svenska lärosäten. Bolaget ägs av svenska staten med uppdraget att på en fri marknad erbjuda universitet och högskolor lokaler i konkurrens med andra bolag. Akademiska Hus bygger och förvaltar hållbara kunskapsmiljöer för hela människan på 16 orter i Sverige, och har sitt säte i Göteborg.