Armémuseum

Vi fick i uppdrag av Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) att göra om deras olika webbplatser och i samband med det även skapa en gemensam teknisk lösning för webbplatserna. Läs vår projektledares story om hur vi gick tillväga!

Utmaningen

Vi fick i uppdrag av Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) att göra om deras olika webbplatser och i samband med det även skapa en gemensam teknisk lösning för webbplatserna. SFHM har totalt fyra webbplatser – en för själva myndigheten SFHM, en för Armémuseum, en för Flygvapenmuseum samt en webbplats för ett rikstäckande nätverk av museer, anläggningar och föreningar med militär inriktning.

Redaktörerna för de olika webbplatserna arbetade tidigare isolerat och utveckling bedrevs isolerat för varje webbplats. Dessutom använde de gamla versioner av EPiServer.

Uppdraget

Armémuseum blev den första webbplatsen att göras om. Armémuseets gamla webbplats bestod av mycket text och relativt många sidor. Kraven på en modern webbplats är mycket högre idag än när den gamla webbplatsen producerades. Ett av de viktigaste kraven var att få en responsiv webbplats, det vill säga anpassad för mobiler och surfplattor.

Webbplatsen som var baserad på EPiServer behövde samtidigt uppgraderas från version 4 till version 8. Den grafiska framtoningen behövde också fräschas upp och bättre följa deras grafiska profil.

Lösningen

Tillsammans identifierade vi effektmål, målgrupper samt vilken nytta webbplatsen skulle göra för de olika användarna. Denna analys användes som bas för det fortsatta arbetet.

Vi gick över till en bildorienterad kommunikation. Detta för att på ett bättre sätt kunna spegla museets verksamhet och kunna inspirera och locka besökare till museet.

Grundlayouten är enligt mobile first-princip, där vi förenklade navigationsstrukturen till bara två huvudnivåer. Texterna kortades ner rejält och skrevs om helt.

Vi skapade en ny gemensam teknisk plattform för alla webbplatser. Denna plattform har till syfte att ge myndigheten förutsättningar att kunna samverka mellan museerna genom att redaktörerna kan bistå och samarbeta med varandra i och med att alla webbplatser är uppbyggda på samma sätt.

Alla webbplatserna delar tekniska lösningar och på så sätt kan de dra nytta av den utveckling som görs för de olika webbplatserna. Här finns en stor kostnadsbesparingspotential, både initial och inte minst under förvaltningsfasen.

Webbplatsen är uppbyggd kring ett fåtal återanvändbara block som ger kunden flexibilitet samtidigt som den grafiska utformningen styrs upp.

Med detta upplägg kunde vi skapa ett verktyg där redaktörerna enkelt kan styra sin webbkommunikation, och löpande anpassa utformningen och innehållet.

Resultatet

Vi uppfyllde de mål som sattes för webbplatsen och har fått mycket bra respons både av externa besökare och ifrån de internt på myndigheten och personalen på Armémuseum.

Följande mål sattes upp och uppfylldes:

  • En responsiv webbplats som är anpassad för mobiler och surfplattor.
  • En lättadministrerad webbplats, som fungerar på samma sätt på de olika webbplatserna.
  • Applicera den nya grafiska profilen på webbplatsen
  • Ge bra möjligheter att anpassa webbkommunikationen.
  • En gemensam teknisk plattform för alla myndighetens webbplatser.
  • Ett gemensamt bibliotek med basfunktionalitet tillgängligt för alla webbplatserna.