CybAero

Vi fick i uppdrag av CybAero att utforma en ny grafisk profil och webb. Se resultatet och ta del av hur vi gick tillväga!

Uppdrag

CybAero utvecklar och tillverkar så kallade VTOL RPAS ( Verticaly Take-Off and Landing, Remotely Piloted Aircraft System). Dessa består av fjärrstyrda helikoptrar, markstationer, sensorer och datalänkar. Systemen kan användas både för civila uppdrag, såsom kust- och gränsbevakning samt räddningstjänst, och inom försvarssektorn. Ariom fick uppdraget att bland annat utforma en ny grafisk profil och webb åt CybAero.

Lösning

Vi utformade en grafisk profil där både helikoptrarna och personalen blev stjärnorna, med tydliga individuella fotomanér för produktbilder, miljöbilder och verksamhetsbilder. CybAero är ett företag i stark tillväxt. Därför var det viktigt att den nya profilen även på ett bra sätt skulle lyfta fram människorna på företaget och CybAero som en spännande arbetsplats. Den grafiska profilen blev grunden för den nya webben, som på ett lättillgängligt, mänskligt och attraktivt sätt presenterar en avancerad teknik som är helt ny för många kundgrupper.

Resultat

Den grafiska profilen har legat till grund för den nya webben, men även annat marknadsmaterial som t.ex. annonser och mässkoncept. Vi på Ariom har ett helhetsåtagande åt CybAero, och arbetar löpande med deras marknadskommunikation.