BRA, flygbra.se

Vår kund Braathens skulle slå ihop sina två varumärken Malmö Aviation och Sverigeflyg till ett: BRA, en förkortning för Braathens Regional Airlines. I samband med sammanslagningen skulle inte bara ett nytt varumärke bildas – organisationerna, it-miljöerna och hela affärsidéerna skulle slås samman till en enhet. Läs om hur vi gick tillväga när vi hjälpte dem med detta!

Utmaningen

Vår kund Braathens skulle slå ihop sina två varumärken Malmö Aviation och Sverigeflyg till ett: BRA, en förkortning för Braathens Regional Airlines. I samband med sammanslagningen skulle inte bara ett nytt varumärke bildas – organisationerna, it-miljöerna och hela affärsidéerna skulle slås samman till en enhet. Sverigeflyg och Malmö Aviation hade sedan tidigare tre system vardera som hanterade deras försäljning online. Man skulle vid sammanslagningen gå från de gamla system som de båda bolagen tidigare arbetat med, och istället gå över till flygvärldens standardiserade systemtillverkare Amadeus, som är systemleverantör till de största flygbolagen i världen. 

Uppdraget

Ett beslut hade fattats om att börja använda standardprodukter för planering, prissättning och bokning av flygresor från systemleverantören Amadeus. Det Amadeus inte tillhandahåller är ett sätt att exponera dessa system på ett samlat sätt mot kunden på internet. Vår uppgift blev därmed att bygga en webbplats, en kundportalslösning och en kunddatabaslösning. Lösningen skulle vara integrerad med ett flertal system, närmare bestämt sju stycken, och synkronisera användaruppgifter över tre av dessa.

När man valde att gå över till Amadeus hade man en enorm systemflora, där ett tjugotal system hanterade försäljningen online. I systemfloran saknades dock klistret som höll dessa samman samt ett publikt ansikte. Vår uppgift blev att bygga en portallösning som knyter samman samtliga system som en kund har att göra med, såsom lojalitetsprogram, klippkort, bokningssystem, incheckningssystem, med flera. Man önskade att kundens upplevelse skulle vara sammanhållande och förtroendeingivande. 

Lösningen

Som en central punkt när det kom till kundupplevelse och biljettförsäljning var de tekniska kraven på systemet höga. Valet blev därmed att bygga systemet som en systemlösning i Microsoft Azure PAAS (Platform as a Service) samt Umbraco CMS, mellanlager (Web Applicatoins), meddelandebuss (MessageBus), RedisCache, SqlAzure som databas samt lagring av data i AzureStorage. Den exponerar även tjänster mot integrerade system via API Management. Att systemet skulle implementeras som en molntjänst fastställdes redan från början. I Microsoft Azure byggdes en flerlagrad servicebaserad tjänst där CMS:et är frikopplat från integrationen med ett tjänstelager som arbetar restbaserat, medan andra system integrerar. Kraven på systemet är stora, då det måste fungera även om några av de integrerade partnersen skulle brista.

BRA önskade få lösningen implementerad som PAAS, en molntjänst, detta för att öka skalbarheten samt för att minska deras egna driftkostnader. Gränssnittet är responsivt och implementerat med hjälp av TwitterBootstrap och Less. Projektet har utförts med fullfjädrad DevOps och med kontinuerlig integration från dag ett. Projektmetoden har varit baserad på PMI, utvecklingsmetoden på Kanban.

BRA genomgick en stor organisationsförändring där mycket av kravbilden inte hade landat när vi började bygga systemet. Därmed behövde projektarbetssättet vara agilt, för att vi hela tiden skulle kunna hantera de krav som inkom under projektets fortgång. Vidare var lösningen av en mycket verksamhetskritisk art, då hälften av de biljetter som BRA säljer köps via systemet. Därmed blev lösningen en mycket tekniskt komplicerad lösning med full sökbarhet. En bit in i projektet fick vi också i uppgift att synkronisera kunddata. Till detta blev det också ett backoffice-system som hjälper callcenterpersonalen att ge kunderna rätt hjälp.

 – Consids team har med sitt engagemang och sin kompetens säkerställt att vi har en stabil, flexibel och säker webbnärvaro som kommer tjäna BRA under en lång tid. Då lösningen är byggd helt i Microsoft Azure minskar vi våra driftkostnader på samma gång som vi enbart betalar för den serverkapacitet som vi behöver, vilket gör det här till en för oss ytterst kostnadseffektiv lösning.

Michael Quist, CIO på BRA

Resultatet

Vi har genom projektet hjälpt BRA att använda det senaste inom molnteknik och levererat en lösning som kunden är mycket nöjd med. BRA har vågat löpa linan hela vägen ut genom att låta oss arbeta med en lösning som ligger i teknikens absoluta framkant. Vårt projektteam har varit geografiskt utspritt under hela projektets gång, något som fungerat fantastiskt bra och gjort att vi kunnat ta fasta på de olika styrkor vi har på olika håll inom företaget. Vi var med och arbetade med projektet in i det sista och fick vara med och lansera en mycket lyckad lösning åt BRA. 

– BRA har varit en kund till oss sedan många år i form av Sverigeflyg, en modig sådan. Den lösning vi nu har hjälpt dem med ligger i teknikens absoluta framkant och vi är glada över att de valt att löpa linan ända ut och använda sig av det absolut senaste inom molnteknik.

Peter Hellgren, vd för Consid

– Det är fantastiskt att se hur vårt team under utmanande förutsättningar har arbetat fram en state of the art lösning, som nyttjar en modern arkitektur och mångårig erfarenhet av att applikationsbygge för att ta fram en stabil, högpresterande och spårbar lösning som dessutom ge kunden en modern och visuellt tilltalande upplevelse.

Petter Bergström, kontorschef och arkitekt på Consid