Kalmar Länstrafik

Vi fick i uppdrag att skapa en helt ny varumärkesplattform för KLT, med målet att ladda varumärket med positiva känslor. Det var så konceptet ”Till:sammans” kom till. Ta del av storyn bakom uppdraget!

Utmaning

Consid Communication har samarbetat med KLT sedan 2007, och under de år vi marknadsfört deras tjänster och produkter har antalet resor per år ökat med 2 miljoner. Efter bland annat en serie tekniska, trafikmässiga och politiska förändringar kunde dock en negativ attitydtrend till varumärket KLT synas tydligt i mätningar. Varumärket behövde stärkas, och det uppdraget gick till Consid Communication efter en upphandling 2013. 

Lösning

Vi skapade en helt ny varumärkesplattform för KLT, med målet att ladda varumärket med positiva känslor. Konceptet ”Till:sammans” kommunicerar värdet för samhället i att resa kollektivt. Det visar också att alla individers resor är unika, men vart du än ska, kan du resa tillsammans med KLT. Konceptet byggde på omfattande workshops med alla medarbetare på KLT, och stort fokus lades på den interna förankringen innan den externa lanseringen. Konceptet är nu bärande i hela KLTs marknadsföring. 

Resultat

Tillsammans med den lanseringen av den nya varumärkesplattformen initierades ett internt förbättringsarbete, som skapat engagemang inom KLT. Den externa kampanjen har gått brett i bl.a. TV, print och utomhusmedia. Ett år efter att kampanjen inleddes kunde en tydlig ökning av positiv attityd till varumärket märkas i kundnöjdhetsmätningar. Antalet resor per år har också ökat stadigt under de år som vi samarbetat med KLT. Från 6 miljoner till 10 miljoner mellan 2007 och 2015.