Linköping Next Generation

Linköpings kommun behövde hjälp med att bygga om sin webbplats från grunden, till följd av att kvaliteten på den gått ner sedan den tidigare lanseringen som skedde 2009. Detta blev startskottet för projektet Linköping Next Generation. Läs om hur vi gick till väga för att utveckla nästa generations webbplats.

Utmaningen

Linköpings kommuns externa webbplats linkoping.se lanserades 2009. Webbplatsundersökningar, statistikverktyg och andra underlag har visat på att kvaliteten på webbplatsen har gått ner sedan dess, samtidigt som kraven och förväntningarna på webbplatser ökar. Innehållet på webbplatsen hanterades av 326 personer och den stora webborganisationen var svår att överblicka. Andelen mobila besökare till sajten ökade stadigt, samtidigt som sajten inte hade en responsiv design. Sajten byggde på en gammal version av Episerver vilket gjorde att den var i behov av en uppdatering. Man använde startsidan som något av en anslagstavla, där mängder av information delades – något som kändes gammalmodigt sett till det sätt som folk idag surfar på. Dessa parametrar blev startskottet för projektet Linköping Next Generation.

 

Uppdraget

Webbplatsen skulle byggas om från grunden, baserat på den senaste versionen av Episerver CMS och med ny responsiv design. Vidare skulle innehåll och informationsstruktur göras om och gammal information rensas bort. Slutligen skulle redaktörsorganisationen krympas och effektiviseras.

Övergripande mål för hela projektet var att:

  • Utveckla en responsiv webbplats med en informationsstruktur som skulle utgå från Funkas kommunstruktur Funkaboda.se 3.0 och som tar stöd i E-delegationens Vägledning för webbutveckling.
  • Från grunden bygga webbsidor som har ett tydligt syfte och målgrupp.
  • Skapa en webborganisation sammansatt på ett sätt så att innehållet kan hållas uppdaterat och korrekt.
  • Utveckla den nya webbplatsen med ett transparent arbetssätt med en publik betasajt och en utvecklingsblogg.

 

Lösningen

Projektet delades in i tre delprojekt.

  • Översyn webborganisation
  • Innehåll och informationsstruktur
  • Design och funktion

Consid ansvarade för delprojekt Design och funktion vars syfte var att utveckla den nya webbplatsen. Inom detta projekt ansvarade Consid för hela kedjan från kravinsamling till en färdigutvecklad produkt, men även projektledning och utbildning i Episerver. Webbplatsen byggdes i Episerver 9, en klar uppdatering från Episerver 6 som den tidigare byggde på, och som bildbank användes ImageVault 4. Bildbanken delas med kommunens intranät.

Innan projektet fungerade sajtens kontaktfunktioner dåligt. För att underlätta detta infördes en generell kontaktsida, där all kontaktinformation samlades på ett överskådligt sätt. Kontaktlänkar visas i sidhuvud och sidfot på varje sida, och om man klickar på dessa hamnar man på den generella kontaktsidan.

Majoriteten av besökarna använder Google för att hitta rätt information, snarare än att använda sajtens egen navigation för att hitta en specifik sida. Optimerad SEO är därför det mest effektiva sättet att hjälpa besökarna att hitta vad de söker efter, därför har alla redaktörer under projektet genomgått en obligatorisk SEO-utbildning som Linköpings kommun genomfört. Samtliga sidor på sajten taggades med mål, syfte och målgrupp.

Öppenhet och transparens har varit viktiga ledord genom hela projektet, vilket har kommit till uttryck bland annat genom att en publik betasajt har använts genom hela projektet där allmänheten har kunnat följa utvecklingen av webbplatsens kontinuerligt och haft möjlighet att lämna feedback. För insamling av feedback har verktyget Usabilla använts. I en utvecklingsblogg har Linköpings kommun beskrivit projektarbetet kontinuerligt. Linköpings kommun har tillsammans med Consid också deltagit vid offentliga evenemang där sajten har visats på storbildsskärm och där det har funnits möjlighet att ställa frågor, testa sajten och lämna feedback.

Resultatet

Nya linkoping.se lanserades den 13 juni. Samtliga av projektets mål uppnåddes och Linköpings kommun är mycket nöjda med resultatet. I samband med lanseringen implementerades responsiv design och sajten blev därmed mer tillgänglig för mobila besökare. Det har lett till en tydlig ökning av andelen mobila besökare. I och med en ny återkopplingsfunktion som finns på alla sidor så har mycket feedback på webbplatsens innehåll kommit in och fortsätter komma in. Det underlättar upprätthållandet av korrekt information på webbplatsen.

Redaktörsorganisationen har skurits ner från 326 till 200 redaktörer. Obligatoriska arbetsbeskrivningar för redaktörerna har gjorts och godkänts av respektive chef. Dessa beskrivningar definierar uppgiften som redaktör, dess omfattning samt lämplig kompetensprofil.

Antalet sidor har skurits ner från 30 000 sidor till 5000 sidor. På vilket sätt och i vilken ordning information presenteras har förbättrats – genom att presentera det mest eftersökta innehållet först hjälps besökaren att snabbt hitta rätt information.

– Genom att arbeta grundligt och målmedvetet med såväl vår bakomliggande webborganisation som med innehåll och design så har vi fått en helt ny sajt som känns tidsenlig och som möter våra målgruppers behov.

Johanna Gerhardsson, huvudprojektledare och webbstrateg Linköpings kommun

 – Det som är extra spännande med projektet är att vi har arbetat under stor transparens – Linköpings invånare har under hela projektet kunnat följa arbetet med den nya webben i den publika betaversionen och komma med feedback på sajten. Detta har under projektets gång gjort att vi kunnat fånga upp viktig input från de som i själva verket ska använda sig av sajten – Linköpings invånare.

Mårten Björk, projektledare och lösningsarkitekt Consid