Motalas Kommunala gymnasieskolor

I Motala är de kommunala gymnasieskolorna Platengymnasiet, som har en teoretisk inriktning, och Carlsund Utbildningscentrum, som är mer yrkesförberedande. Dessa skolor har en stor konkurrent – Linköping. Vi fick i uppdrag att ta fram en kampanj för Motala kommunala gymnasieskolor - och om vi gjorde. Läs om hur vi gick tillväga - och vilka resultat det har gett.

Utmaning

I Motala är de kommunala gymnasieskolorna Platengymnasiet, som har en teoretisk inriktning, och Carlsund Utbildningscentrum, som är mer yrkesförberedande. Dessa skolor har en stor konkurrent – Linköping. Både när det gäller utbudet av gymnasieutbildning, men också vad själva staden har att erbjuda. Förr var det mer eller mindre en självklarhet att en niondeklassare sökte gymnasieutbildning i sin hemstad. Men världen har blivit både större och mindre. En niondeklassares perspektiv är idag större, bland annat tack vare sociala medier och Internet. Samtidigt har bättre kommunikationer gjort att niondeklassaren kan ta sig längre på egen hand än förr. Exempelvis till och från Linköping varje skoldag i tre år. Världen har kommit närmare, och blivit mindre.

Lösning

Ju mer vi lärde känna kunden, förstod vi att det fanns en stark övertygelse om att utbildningen måste utgå från individens förutsättningar, behov och drömmar på Motalas kommunala gymnasier. En utbildning ska ge eleven byggstenar som tillsammans kunde pusslas ihop till vilken karriär, eller framtid som helst. Det här var en tilltalande tanke. Det fanns inget färdigt facit eller mall. Individens drömmar skulle styra, och skolornas drivkraft var att bidra till att dessa drömmar kunde bli verklighet eller få den bästa möjliga grogrunden. Vi ställde oss frågan: kunde vi hitta exempel på detta?

Det dröjde inte länge innan vi hittade den perfekta talespersonen. En Motalabo som under det senaste året hade fått stor uppmärksamhet i både traditionella och sociala medier: Johan Karlgren, även känd som Pappas Pärlor. Efter att ha slutat sitt yrke som säljare, sadlade han 2014 om helt och blev kanske Sveriges mest kände pärlkonstnär. Med inspiration från tv-spelsgrafik har han skapat pärlkonst som burits av kända musiker och synts i tv. Målmedvetet har han skapat ett starkt personligt varumärke, inte minst på plattformen Instagram där han idag har över 35 000 följare. Och i Motala finns det knappt någon som inte vet vem han är.

Vår idé blev att låta Pappas Pärlor skapa ett antal figurer som representerade ett urval av alla de framtidsdrömmar som kan bli verklighet i Motala. Allt från kostymnissen till astronauten. Från väntat till oväntat. I bildlösningen sattes de i centrum, omgivna av hammare, pennor, böcker, kameror, datorer och massa annat som används i en utbildning. Till det adderades en text som berättade att oavsett vad man vill bli, kan man få byggstenarna som krävs för det på Motalas kommunala gymnasier. Med rubriken ”Plugga i Motala” gjorde vi staden till avsändare lika mycket som skolorna. Genom detta visade vi också gemenskapen mellan de båda skolorna. Allting pryddes av Pappas Pärlors signatur, och på det sättet blev hans konst själva språkröret för det budskap vi ville förmedla. Kampanjen lanserades under slutet av 2015 och går löpande under hela gymnasievalsperioden. Det material som producerats är utomhustavlor, annonser, mäss-kit samt bildmaterial för t.ex. användning på skolornas webb och sociala mediekanaler.

Resultat

Bara genom sitt starka formspråk har kampanjen fått stor uppmärksamhet och tagits emot mycket positivt bland målgruppen och i Motala i stort. Det har varit en effektiv bärare av de budskap som de kommunala gymnasieskolorna vill förmedla inom en gymnasiekampanj. Men den kanske viktigaste effekten har varit den uppmärksamhet som själva arbetet bakom kampanjen fått, till exempel i ett större reportage i Motala & Vadstena Tidning. Här kom både Johan Karlgren och gymnasieskolorna till tals, och förde fram budskapet att även de mer oväntade drömmarna kan förverkligas i Motala och på dess kommunala gymnasier. En mycket stor uppmärksamhetsmotor har varit Pappas Pärlors Instagram, något vi på Consid planerade för då vi tog fram kampanjupplägget. I en serie inlägg har vi fått följa Pappas Pärlors arbete med kampanjen, allt från de första pärlskisserna tills dess att den fanns att se på stan. Varje inlägg har fått mer än 1500 likes vardera, och här har skolorna genom användarkommentarer fått en omedelbar feedback att kampanjen skapat positiva känslor för både staden Motala och dess kommunala gymnasier. ”Poptart6” kanske uttryckte det allra bäst i sin kommentar på ett av instagraminläggen:

”Asså SÅ snyggt att jag får lust att flytta till Motala!!!!!”