Oxelösunds hamn

Oxelösunds Hamn ville utveckla sitt erbjudande av sammansatta helhetslösningar inom logistik. Vårt uppdrag blev att sammanfatta det ”nya” Oxelösunds Hamn i ett kommunikativt koncept. Vi tog då fram konceptet "The All Inclusive Port". Läs mer om hur vi gick till väga!

Utmaning

Under 2014 började Consid Communication samarbeta med Oxelösunds Hamn. Utmaningen som presenterades för oss var att Oxelösunds Hamn ville utveckla sitt erbjudande av sammansatta helhetslösningar inom logistik, något som går längre än ”traditionella” hamnars verksamhet. Detta skulle ge dem en konkurrensfördel och en unik position på marknaden. Vårt uppdrag blev att sammanfatta det ”nya” Oxelösunds Hamn i ett kommunikativt koncept.

Lösning

Consid Communication tog fram konceptet ”The All Inclusive Port” och omsatte detta i en ny kommunikationsplattform samt en ny grafisk profil. Konceptet visar att Oxelösunds Hamn kan vara med kunden hela vägen från start till mål, samt har allt och kan allt för att lösa kundens alla utmaningar. Det första steget i implementeringen av konceptet blev en ny Verksamhetshandbok, som beskriver hur man jobbar och agerar för att vara ”all inclusive” som hamn.

Resultat

Den nya verksamhetshandboken har tagits väl emot internt på Oxelösunds Hamn, och fungerar som både ett internt dokument samt ett externt presentationsmaterial mot kund. Kommunikationsplattformen och den grafiska profilen ligger numera till grund för all extern kommunikation, exempelvis hemsida, nyhetsbrev, annonsering, årsredovisning med mera.

Se mer på www.oxhamn.se!