Perstorp News Center

Vi fick i uppdrag av Perstorp att skapa ett News Center som håller all nyhetsinformation samlad och tillåter distribution till andra delar av deras sajt. Detta ledde till ett mycket stimulerande projekt med ett strålande resultat.

Utmaningen

Perstorp Group är världsledande inom flera sektorer av specialkemikaliemarknaden för en mängd olika industrier och applikationer. De primära marknader som de verkar på är Europa, USA och Kina. När vi kom i kontakt med Perstorp hade de en ny webbsajt byggd i Sitecore. Sajten funkade bra men var byggd utifrån ett antal produktsegment, vilket gjorde att samma typ av information kunde finnas på olika ställen på sajten. Speciellt webinars och annan typ av generell information ville man gärna samla på ett ställe. Det naturliga valet var att samla detta i det News Center som redan fanns, men det bestod av inte så tilltalande listor.

Uppdraget

Vi fick i uppdrag av Perstorp att skapa ett News Center som har en modern och inbjudande design och som tillåter på- och ombyggnad under en lång tid framöver. Grundidén är att ha ett News Center som håller all nyhetsinformation samlad men som tillåter distribution till andra delar av sajten. Ett specifikt krav var också att samla webinars som fanns spridda över sajten, och tillämpa samma möjlighet till filtrering, taggning och distribution som redan fanns för nyheter.

Lösningen

I ett första steg bildade vi oss en uppfattning av vilken typ av information som fanns på sajten och vilka delar som skulle passa för ett News Center. Det var viktigt att tillåta de olika segmenten att visa informationen på sina sidor samtidigt som det fanns att tillgå från News Center. Vi arbetade mycket med att få en gemensam informationsmodell för de olika typerna av information, som tillät taggning och filtrering så att segmenten kunde använda utvalda delar på sina sidor. Andra steget innebar att göra en grafiskt tilltalande design för News Centret, som kändes modern och levande och fungerade bra ihop med Perstorps profil. Detta arbete övergick sedan i teknisk design och därefter i implementation. 

Resultatet

Resultatet blev ett modernt News Center som är uppbyggt i utbytbara moduler så att Perstorp enkelt kan uppdatera och byta ut olika delar. News Centret består av komponenter som går att återanvända på olika delar av sajten, ett exempel är nyheter som redaktören skapar centralt och lätt taggar för att visa nyheten dels i det totala nyhetsflödet men också på relevanta produktsidor och micrositer. Även webinars går att filtrera och distribuera över sajten.

– Perstorp är en kund som gärna provar nya koncept och idéer. Att få designa och utveckla deras News Center var en kul utmaning som har lagt grunden för fler projekt på perstorp.com, t.ex. olika former av kampanjsiter som bygger på samma modultänk och där vi återanvänder både erfarenhet och kod från News Center. Här har vi fått visa att Consid kan hantera kreativa och hållbara projekt från idé, till design och implementation! 

Roberto Bonet, projektledare, Consid AB

– Vårt News Center har varit ett nyckelprojekt för oss på Perstorp. Den hållbara lösningen med modultänk och distribution av innehåll som Consid tagit fram har lagt grunden för hur vi tänker när vi utvecklar nya koncept eller bygger om andra delar av siten. Consid har både varit en stöttepelare och inspiration genom kravställningen samtidigt som dom visat stor lyhördhet för våra behov och tankar för framtiden.

Hillevi Fransson, Digital Platform Manager, Perstorp