Räddningstjänsten Östra Götaland

Drunkningar sker snabbt och tyst. Badande barn är beroende av sina föräldrars uppmärksamhet – hela tiden. Idag lägger vi dock allt mer fokus på den digitala världen, och i synnerhet våra mobiltelefoner. Det var just detta förändrade beteende som var målet för den sommarkampanj vi tog fram tillsammans med Räddningstjänsten Östra Götaland. Ta del av berättelsen om kampanjen!

Utmaning

Drunkningar sker snabbt och tyst. Badande barn är beroende av sina föräldrars uppmärksamhet – hela tiden. Idag lägger vi dock allt mer fokus på den digitala världen, och i synnerhet våra mobiltelefoner. Många simhallar har förbjudit mobiltelefoner, något som inte går att göra vid utomhusbad. Här måste föräldrar göra ett aktivt val att lägga ner telefonen och fokusera på barnen. Det var just detta förändrade beteende som var målet för den sommarkampanj vi tog fram tillsammans med Räddningstjänsten Östra Götaland. 

Lösning

För många är det viktigare att dela ett ögonblick på sociala medier, än att faktiskt uppleva det fullt ut i nuet. Vår kampanjplattform vilade på en enkel fråga, som dessutom var en blinkning till denna delningskultur. Vi frågade målgruppen om deras uppmärksamhet var #odelad. Till detta utformade vi en bildlösning som visade hur sociala medier, symboliserade av appikoner, kommer i vägen för föräldrarnas uppmärksamhet och det badande barnet.

Kampanjen gick på bl.a. utomhusytor i städer och på affischer på badplatser. Vi gjorde även en PR-satsning kring kampanjen, samt informationsmaterial som RTOGs egen personal kunde jobba med då de var ute och informerade.

Vi valde att marknadsföra kampanjen mycket i sociala medier, just för att det är där man når de personer som borde titta mindre på sociala medier när deras barn badar. Här skapade vi inlägg med fakta om drunkningsrisker, och uppmanade mottagaren att dela dessa och sprida kunskapen. Kanske ironiskt i en kampanj som heter #odelad… men det funkade.

Resultat

Med ett mer idédrivet och kreativt angreppssätt kring en viktig fråga, nådde vi fram och fick effekt. Kampanjen och problematiken kring bristande uppmärksamhet blev omskriven i media, och på sociala medier väckte vi stort engagemang. De inlägg vi tog fram inom #odelad-kampanjen delades över 1500 gånger, och fick över 2500 reaktioner – på såväl marknadsförda som icke marknadsförda inlägg. Den totala räckvidden var på nära 100 000 personer, ett mycket lyckat resultat för en kampanj som var avgränsad till RTOGs verksamhetsområde (Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg – ca 300 000 invånare).

Och till sist. En vattensäkerhetskampanjs framgång mäts också såklart i antalet drunkningar. 2016 har varit ett år som uppvisat de högsta svenska drunkningssiffrorna under 2000-talet, bland annat pga. varmt sommarväder. I Räddningstjänsten Östra Götalands verksamhetsområde har sommarens drunkningar glädjande nog legat på noll.