Thule Checklist App

Vår kund Thule arbetar i Europa huvudsakligen med försäljning av sina produkter genom ett väl utvecklat nätverk av återförsäljare. Genom ett partnerskapsprogram kan återförsäljare få en mer prominent plats i utbyte mot att man håller en hög kompetens kring Thules produkter och att produkter presenteras på ett korrekt sätt i butik. För att kunna kontrollera och värdera att respektive partner lever upp till partneravtalet behövde Thule ett verktyg för att genomföra butiksinspektioner. Läs om hur vi hjälpte dem ta fram Thule Checklist App!

Om Thule

Thule grundades 1942 i Sverige. De har ända sedan starten haft som mål för sin verksamhet att hjälpa dig att komma närmare världen och din passion för livet. De är en internationell grupp av människor som är förenade i sin passion att hjälpa aktiva familjer och friluftsentusiaster. Thule hjälper dig att transportera allt det du tycker är viktigt på ett enkelt och säkert sätt, och med stil. De tror starkt på att leva ett aktivt liv – oavsett om du befinner dig i stadsmiljö eller i avlägsen vildmark. Det bidrar till hälsa och glädje hos oss människor och sprider respekt och omtanke till världen runtomkring oss.

Utmaningen

I Europa arbetar Thule huvudsakligen med försäljning av sina produkter genom ett väl utvecklat nätverk av återförsäljare. Genom ett partnerskapsprogram kan återförsäljare få en mer prominent plats i utbyte mot att man håller en hög kompetens kring Thules produkter och att produkter presenteras på ett korrekt sätt i butik. För att kunna kontrollera och värdera att respektive partner lever upp till partneravtalet behövde Thule ett verktyg för att genomföra butiksinspektioner. Man vill också att de egna säljarna på ett enkelt sätt skall kunna hålla grunddata kring respektive butik uppdaterad. Lösningen skulle kunna köras på iPads över hela Europa, även på platser med dålig mobiltäckning.

Uppdraget

Consids uppdrag blev att ta fram en app som stödjer Thules säljare i det dagliga arbetet. I appen skall säljarna enkelt kunna uppdatera grunddata för de butiker som besöks och den viktigaste funktionen är att kunna ange vilken typ av skyltmaterial butiken använder sig av och hur väl detta är bestyckat med Thules produkter. Efter genomförd inspektion skall appen kunna presentera en rapport samt göra det enkelt för säljaren att beställa hem de skyltprodukter som eventuell saknades i produktställen. Allt arbete måste gå att utföra offline eftersom anslutning till internet inte alltid kan garanteras.

Lösningen

I den app som utvecklats guidas en säljare genom en rad steg:

  1. Grunddata för den besökta butiken samlas in. Detta omfattar till exempel adressuppgifter och geografisk position.
  2. Säljaren anger vilken typ av skyltmaterial butiken använder sig av. Skyltmaterialet uppdateras varje år och man kan i appen arbeta både med aktuellt skyltmaterial och sådant material som utgått ur sortimentet.
  3. I det tredje steget går säljaren grafiskt igenom varje skyltmaterial och markerar om materialet är bestyckat med rätt produkter i butiken. Det är även möjligt att ladda upp bilder från butiken.
  4. Processen avslutas med att en poängsumma räknas ut för butiken baserat på hur väl skyltat man har. Det är även möjligt att lägga en beställning på saknade produkter och att skicka en kopiar på inspektionsrapporten direkt till butiken.

Med appen kan man även enkelt få fram statistik över inspekterade butiker.

För att kunna stödja flera olika plattformar och operativsystem, både i form av persondatorer och tablets, valdes att utveckla plattformen med Javascript och HTML5 i kombination med offline storage. Innan säljare ger sig ut på inspektion synkroniseras alla återförsäljare för valfritt land ner i klienten tillsammans med tillgängligt skyltmaterial. Utförda inspektioner lagras i klienten och skickas till de centrala servrarna i samband med näste synkronisering.

Resultatet

Resultatet är en mycket användbar app som ger säljledningen en helt annan inblick i hur väl Thules partners lever upp till sina åtaganden. Den gör det även möjligt att jämföra utfall mellan länder och i förlängningen kan man även dra slutsatser om hur välskyltade butiker står sig mot sämre skyltade.