We Consulting

We Consulting är ett ledande konsultföretag inom nätinfrastruktur. Consid Communication fick i uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring We Consultings varumärke och hur man kommunicerar. Ta del av hur vi gick tillväga för att utföra uppdraget!

Bakgrund

We Consulting är ett ledande konsultföretag inom nätinfrastruktur. Företaget har vuxit otroligt snabbt, bland annat genom att man satsat på en stark företagskultur som bygger på en stark gemenskap och att man helt enkelt ska ha roligt på jobbet. Consid Communication fick i uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring We Consultings varumärke och hur man kommunicerar. 

Lösning

Vi startade projektet med att identifiera de värderingar som låg till grund för We Consultings arbetssätt. Utifrån dessa byggde vi en grafisk profil som utstrålar känslan av att We är ett annorlunda teknikkonsultbolag. En lite mer avslappnad samarbetspartner som är roligare att jobba med – och hos! Just medarbetarperspektivet var viktigt här, och företagskulturen är en av We:s starkaste sidor. Därför skapade vi även en ”budskapsplattform” för internt varumärkesbyggande. Under devisen ”We are We” sammanfattade vi alla de värden som gör We Consulting till en svårslagen arbetsplats. 

Den grafiska profilen har legat till grund för en ny webb och en mängd olika marknadsmaterial som Ariom producerat. Ett särskilt stort fokus har legat på intern kommunikation, något som går i linje med företagets ambition att upprätthålla ett mycket starkt arbetsgivarvarumärke.

Resultat

We Consulting har fortsatt växa. Man upplever att den kommunikativa och grafiska grund som Consid Communication byggt, harmonierar med, och stärker företagets varumärke. Såväl den interna som externa kommunikationen har fått ett lyft, och uttrycker de värderingar och den identitet som We står för.