Evidensia

När vi först kom i kontakt med Evidensia fanns en efterfråga på ett uppdaterat intranät för ökad effektivitet och bättre samarbetsmöjligheter. Till en början låg fokus på Sverige, därefter Norden, och idag har organisationen ett och samma intranät i samtliga europeiska länder. Läs mer och ta del av filmen om hur vi gick tillväga nedan.

 

UTMANINGEN

I ett första steg bestod utmaningen av att gå från ett gammalt, överbemannat och icke-motiverande intranät vilket följt med från ett av de större djursjukhus som var med och bildade Evidensia 2012, till att skapa ett intranät med fokus på användbarhet, tillgänglighet och att effektivt kunna kommunicera inom hela organisationen. Utmaningens andra steg bestod av att migrera intranätet till övriga länder som kedjan är aktiv i, vilket innefattar de nordiska länderna och ytterligare ett par länder i Europa. 

UPPDRAGET

Efter utvärdering var det tydligt vad uppdraget skulle karaktäriseras av – att skapa en kommunikationsplattform som tillåter flera nationella versioner, där såväl visuella detaljer som fokus på effektiv kommunikation står i fokus. Att tillsammans skapa ett nytt intranät med möjlighet till vidareutveckling och anpassning mot nya länder blev uppdragets initiiala grundbult. 

LÖSNINGEN

SiteVision Social Collaboration blev den lösning som passade Evidensias behov allra bäst. Med avstamp i de moduler som plattformen erbjuder skräddarsyddes en lösning med fokus på logisk och bra struktur, där man ville motivera, snarare än hämma, anställda på Evidensia att använda intranätets smarta funktioner. Ett svensk intranät lanserades redan 2017, följt av lansering i Norge, övriga Norden, och resterande europeiska länder man är aktiv i. 

RESULTATET

I skrivande stund har hela IVC Group-koncernen ett och samma intranät, där anställda effektivt kan samarbeta och utbyta erfarenheter och kompetens. Ökad samverkan, effektivare internkommunikation och en mer enhetlig och sammanvävd internationell organisation genomsyrar det resultat som Evidensia och IVC Group fått till följd av det nya intranätet.                                                    

– Att använda intranätet i dag är mycket smidigare jämfört med det gamla. I det nya systemet är det enkelt att komma åt och behörighetsstyra material. Flera djursjukhus har börjat jobba i grupper och delar information där i stället för att mejla. Det är också lättare att lyfta allt bra som görs i verksamheten via nyhetsflödet, vilket är väldigt roligt, menar Maria Hofling, Intranet Project Manager på Evidensia.

OM EVIDENSIA/IVC GROUP

Evidensia är en av Europas kvalitetsledande kedjor för djursjukvård med över 170 djursjukhus och kliniker, som årligen besöks av en miljon patienter, i Sverige, Finland, Norge Danmark, Tyskland, Schweiz, Nederländerna och England. Evidensia grundades 2012 då några av Sveriges äldsta och främsta djursjukhus gick samman, har cirka 8000 medarbetare och ingår i IVC Group.

VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av vad Consid har att erbjuda inom ramarna för intranät? Kolla in vårt affärsområde Interactive eller kontakta Katarina nedan!

Katarina Stekovic

Key Account Manager