Högskolan i Halmstad

Ny externwebb och studentwebb där användaren, innovation och sök står i fokus. Det var vad man på Högskolan i Halmstad ville skapa tillsammans med oss. Se hur vi gick tillväga för att skapa en lösning som dessutom blivit nominerad till Svenska Designpriset 2019!

UTMANINGEN

Vid den initiala kontakten med Högskolan i Halmstad efterfrågades ny webb där man, till skillnad från tidigare, ville skapa en separat studentwebb utöver den externa webben, för att göra det enklare för studenter att hitta den information som efterfrågas. Man ville även att den nya webben skulle vara mer användarvänlig och tillgänglig, skapa en bättre sökfunktion och lyfta fram Högskolans kärnverksamhet på den. Man stod därför inför utmaningen att på ett år bygga ny extern- och studentwebb från förstudie till lansering. 

UPPDRAGET

Det CMS som valdes i detta projekt var SiteVision, vilket blev den plattform som nya webben skulle byggas på. Från Consids sida inleddes hela uppdraget med förstudier och strategiarbete, där man tillsammans med Högskolan satte krav och mål för den nya webben.

– Detta projekt har varit väldigt roligt då vi varit involverade från start till mål – från förstudie och strategi till lansering och underhåll. Projektet har genomsyrats av ett tätt samarbete, såväl internt som externt. Detta då tre av våra affärsområden – Communication, Interactive och Test and Quality Management – jobbat tätt ihop under hela processen samtidigt som en ständig dialog pågått med Högskolan i Halmstad. Vi har tillsammans med Högskolan tagit fram en webb som är helt skräddarsydd för att möta målgruppen på bästa möjliga sätt, både vad gäller design och funktionalitet.

Aggi Ahlnäs, projektledare Consid. 

LÖSNINGEN

Lösningen bestod av en SiteVision-baserad externwebb med fokus på sök och innovation. Dessutom utvecklades en studentwebb, som i skrivande stund är under fortsatt utveckling. I det stora hela är lösningen skapad för att gå i linje med Högskolans vision – att skapa värden, driva innovation samt utveckla människor och samhälle för framtiden.

Två huvuddelar har genomsyrat framtagandet av den nya sajten: sökmotoroptimering och en integration mot Kursinfo – ett system för att hantera utbildningsrelaterad information. Den sistnämnda är ett API byggt i .NET vilket hämtar ändringar, tolkar dem, bygger ihop objekt som skickas till en RESTApp i SiteVision. Detta gör att webbens sidor skapas, tas bort och uppdateras automatiskt baserat på informationen i Kursinfo. Att integrera flödet från Kursinfo har gjort att de anställda på Högskolan kan lägga mer tid på andra mer kreativa uppgifter. 

RESULTATET

Cirka tio månader senare stod Högskolans nya webb klar och lanseringen gick som planerat. En ny externwebb med mer användarvänlig design och bättre sökfunktion tillsammans och en ny studentwebb med fokus på studenternas behov blev resultatet. Nu har samarbetet förlängts och projektet övergår från utvecklingsfas till förvaltningsfas där Consid ska bistå med vidareutveckling av ny funktionalitet och design.

– Samarbetet med Consid har fungerat väldigt bra och det har varit en stor fördel för oss som kund att ha så många olika kompetenser samlade inom ett och samma bolag. Resultatet är en webbplats som är både innovativ och användarvänlig. Responsen vi har fått hittills har varit överväldigande positiv och vi ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med Consid.

Jenny Bisiach, digital strateg på Högskolan i Halmstads kommunikationsavdelning

Nya hh.se har även blivit nominerad till Svenska Designpriset i kategorin digital information. Läs mer om det i denna nyhet!

Röstningen är öppen 2-9 september och du röstar på Svenska Designprisets hemsida.

OM HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Högskolan i Halmstad har funnits sedan 1983 och fokuserar på att skapa värden, driva innovation samt utveckla människor och samhälle för framtiden.

Högskolan är organiserad i fyra akademier: Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Akademin för hälsa och välfärd; samt Akademin för informationsteknologi och erbjuder sina cirka 10 600 studenter ett 50-tal program och över 130 kurser inom dessa områden.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av vad Consid har att erbjuda inom ramarna för webbutveckling och design? Kolla in våra affärsområden Interactive och Communication!

Bild på Joakim Andersson

Joakim Andersson

Content Manager