OEM International

När vi kom i kontakt med OEM International satt de delvis fast i gammal teknik. Vårt uppdrag var att identifiera dotterbolagens målgrupper, behov och tekniska förutsättningar, vilket mynnade ut i ett utvecklingsprojekt som inkluderade installation och anpassning av plattformen samt lanseringen av den första av OEM:s dotterbolags sajter. Läs mer om hur vi gick tillväga!

Om OEM International

OEM International AB i Tranås är en teknikhandelskoncern med 34 fristående dotterbolag i 14 länder. Dessa dotterbolag erbjuder sammantaget ett brett sortiment av produkter från ledande leverantörer. En stor del av affärerna sker inom B2B där produktkunskap samt kundkännedom är viktiga aspekter. Man erbjuder ofta standardprodukter men också system och kundanpassade lösningar vilka tas fram i ett samarbete mellan kunden, bolaget och i vissa fall leverantören. Leverantörerna kommer huvudsakligen från Europa, USA och Asien. 

Utmaning

När vi kom i kontakt med OEM International satt de delvis fast i gammal teknik. Det CMS som fanns sedan länge hade justerats och anpassats under många år och behovet av ett nytt CMS var tydligt. Detta för att kunna erbjuda dotterbolagen en modern och attraktiv digital kommunikationsplattform.

Uppdraget

Vårt uppdrag var att genomföra en förstudie där vi identifierade dotterbolagens målgrupper och behov men också tekniska förutsättningar så som övriga IT-system och drift hos koncernen. Vidare gick vi in i ett utvecklingsprojekt som inkluderade installation och anpassning av plattformen samt lanseringen av den första av OEM:s dotterbolags sajter.

Lösningen

Kunden önskade en responsiv sajt med bättre navigering, sök och filtrering. Tekniska krav var stabilitet, hög prestanda men också flexibilitet då flertalet dotterbolag på sikt skall använda samma plattform. Vi bytte ut det tidigare CMS-systemet till Sitecore 8.2 baserad på den nya tekniken Helix. Sitecore integrerades med koncernens befintliga PIM från inRiver och e-handelsfunktionaliteten baserades på tidigare logik. OEM stod själva för design och viss utveckling i nära samarbete med oss.

Resultatet

OEM har nu en helt ny webbplattform byggd på vedertagen teknik med stora möjligheter att vidareutveckla för kommande behov. Lösningen medger återanvändning av funktionalitet vid lanseringar av nya webbplatser för resterande bolag inom koncernen, samtidigt som anpassningar kan ske.

– Det har varit både roligt och utmanande att bygga OEM:s digitala plattform. Vi implementerade Sitecore med Helix-principerna som grund, och kunde på så sätt möta de höga kraven på prestanda, återanvändbarhet och skalbarhet. Vi har jobbat för att plattformen ska vara lätt att förvalta och att det ska gå smidigt att utöka den med fler webbplatser.

Agnes Jürss, Lead Developer, Consid

– OEM Automatic AB - vårt första dotterbolag på den nya plattformen – fick en lyckad lansering med mycket trafik och många nya kundförfrågningar. Samtidigt tickar lösningen på väldigt bra rent prestandamässigt vilket uppfyller ett av våra viktigaste krav på vår nya plattform. Vi är mycket nöjda med utfallet av projektet!

Marcus Pålsson, Head of Digital Marketing, OEM

Läs mer här om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda inom ramarna för vårt affärsområde Interactive!