Wallenstam

Fastighetsbolaget Wallenstam har länge satt sin prägel på storstäder som Göteborg och Stockholm. De senaste åren har bolaget i allt större utsträckning riktat in sig på nya typer av boenden, kommersiella lokaler och allt fler tjänster. Den här utvecklingen ville man spegla i hur man ser ut och upplevs. Paradigm fick i uppdrag att göra om den visuella identiteten och uppdatera logotypen – den ikoniska myran.

UTMANINGEN

Wallenstam är ett anrikt bolag med en välkänd profil. Många har bott eller varit på besök i Wallenstams hus eller lokaler. Många känner igen logotypen med den strävsamma myran och associerar den med sitt eget hem, goda vänners hem, arbete och vissa landmärken. I uppdraget var det viktigt att få med den här historiken, igenkänningen men också att avspegla bolagets förändring, innovativa kraft och energi inför framtiden. Det gällde att ta sig an den visuella identiteten och framför allt myran med stor respekt.

LÖSNINGEN

Paradigm gjorde en genomlysning av varumärkesplattformen och tillsammans med Wallenstam förtydligade man vissa ledord och värderingar. Utifrån dessa arbetade man sedan fram olika förslag på logotyper, färgpaletter och typsnitt. Efter en urvalsprocess, med stor konsensus, valde kunden förslaget med en mer stiliserade och elegant myra i kombination med ”Wallenstam” eller enbart ett ”W”.  Man valde också förslaget på en färgpalett med djupare kulörer och accentfärger.

RESULTATET

Den välbekanta och omtyckta myran finns kvar i logotypen men med ett mer modernt, sofistikerat och energifyllt uttryck. Myran, som är ritad i en sammanhållande linje, speglar också bättre den känsla av rörelse framåt och kreativa anda som idag präglar Wallenstam. Likaså fångar den nya färgpaletten både bredden i Wallenstams erbjudande, från det exklusiva och klassiska till det naturnära, och känslan av en livfull, pulserande stad. Mottagandet av den nya visuella identiteten har varit positivt, både internt och från allmänheten som gett sitt bifall genom bland annat social media.

OM WALLENSTAM

Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter främst i Stockholm och Göteborg. I nära samarbete med staden arbetar de för att skapa trygga platser och områden där människor vill bo, arbeta och leva. Läs mer på wallenstam.se.

Bild på Mikael Lundberg

Mikael Lundberg

VD Paradigm