Application Development

Consid är berikat med marknadens vassaste specialister inom systemutveckling. Vi arbetar med såväl ny- som vidareutveckling av system och vår breda branscherfarenhet tillsammans med en djup teknisk kompetens gör att våra uppdragsgivare får en mycket hög verkningsgrad per kontrakterad enhet.

Consid är berikat med marknadens vassaste specialister inom systemutveckling. Vi arbetar med såväl ny- som vidareutveckling av system och vår breda branscherfarenhet tillsammans med en djup teknisk kompetens gör att våra uppdragsgivare får en mycket hög verkningsgrad per kontrakterad enhet.  Ofta får vi ett helhetsansvar i projektgruppen och bistår övriga i planering och utförande för att utöver avtalad funktionalitet även säkerställa användbarhet, vidareutveckling och förvaltning.

Vår målsättning är att se till att våra kunder blir bäst i världen inom deras respektive segment. Vi har expertkompetens på hela utvecklingskedjan från krav, arkitektur, användbarhet till utveckling, test och validering. 

Leveransformerna spänner allt från att vi stödjer våra uppdragsgivare i deras leverans genom att tillhandahålla resursexpertis som en delmängd i våra uppdragsgivares leverans till totalt projektansvar.

Ett framtagande, förändring eller vidareutveckling av ett IT-stöd syftar till att med hjälp av digitala lösningar förändra mänskligt beteende för ökad lönsamhet. Användarupplevelsen har en direkt avgörande faktor för effekten av implementerade IT-system.

Våra systemutvecklare har en i många fall unik bransch expertis när det gäller praktisk tillämpning av moderna utvecklingsmodeller. Genom våra utvecklares mångåriga erfarenhet av komplexa utvecklingsprojekt får vi ofta ett helhetsansvar i projektgruppen och bistår övriga i planering och utförande för att utöver avtalad funktionalitet även säkerställa användbarhet, vidareutveckling och förvaltning.

Kvalitet i ett utvecklingsprojekt är komplext och har beroenden till individ, situation och tid. Att skapa ett systemstöd som på ett strukturerat och planerat sätt effektiviserar användarens affärs- och verksamhetsprocesser är att skapa kvalitet. För att leverera kvalitet och kostnadseffektivitet krävs ett flertal olika testmoment i kombination med att generera automatiserade återanvändbara lösningar. Vi har lång erfarenhet av att leda, planera och strukturera testarbetet i projekt och i linjeorganisationer samt att implementera strategier och automatiserade rutiner i verksamhetens processer. Vi har specialistkunskap inom prestandatest, testautomatisering, regressionstest och icke funktionella tester.

Vi har ett stort flertal strategiska partnerskap med såväl kunder som process- och teknikleverantörer där vi har uppnått högsta möjliga partnernivå och våra lösningar och konsulter föräras kontinuerligt med diverse prestigefulla utmärkelser.

Vår tjänsteportfölj omfattar:

  • Generell systemutveckling och arkitektur
  • Produktkonfigurator
  • Dealer Locator
  • Systemutveckling
  • Eftermarknadslösningar
  • Finance Solutions
  • Bokningssystem
  • Kvalitets- och ledningssystem
  • Molnlösningar