Application Management

Inom affärsområdet Application Management erbjuder vi ett helhetsåtagande avseende utveckling och förvaltning, som bedrivs i nära samarbete med uppdragsgivarens verksamheter och IT-avdelningar. Vi ansvarar inom ramarna för området för den totala leveransen inom support, förvaltning, utveckling, förvaltningsledning och projektledning.

För många företag och organisationer utgör inte applikationsutveckling och applikationsförvaltning en del av kärnverksamheten. I och med detta upplever man ofta problem som:

 • Att det är svårt att attrahera kompetent personal och bibehålla och utveckla personalen under lång tid.
 • Att det är svårt att hänga med i den snabba tekniska utveckling som sker inom digitalisering och applikationsutveckling.
 • Att det är svårt att uppnå rätt kvalitet och servicenivå för sina interna leveranser av produkter och tjänster.
 • Att det är svårt att snabbt och flexibelt förändra resursbehov över tiden.
 • Att det är svårt att optimera kostnader, då man saknar konkurrensutsättning och  förmåga att snabbt förändra personalvolym.

Lösningen för problem som dessa är att låta oss att inom ramarna för affärsområdet Application Management ta ett helhetsansvar för den totala leveransen, medan kunden fungerar som beställare. Vi ansvarar inom ramarna för området för den totala leveransen inom områden som support, förvaltning, utveckling, förvaltningsledning och projektledning.

Inom ramarna för Application Management erbjuder vi:

 • Övertagande enligt en trestegsprocess
 • Samverkansmodell
 • Förvaltning och support
 • Leverans mot servicenivåer
 • Utveckling av nytt verksamhetsstöd
 • Agil projektledning
 • Verksamhetsstyrd förvaltningsledning
 • Outsouring
 • Offshore eller nearshore som komplement
 • Agil arbetsmetodik

 Vi paketerar erbjudandet i följande tjänster:

 • En mognadsanalys, där vi analyserar nuläget och rekommenderar en sourcingstrategi för att effektivisera, förbättra kvalitet, öka flexibiliteten samt optimera kostnader.
 • Ett totalerbjudande avseende förvaltning och utveckling, där vi tillämpar ett professionellt och effektivt arbetssätt baserat på en anpassning av etablerade metoder såsom Scrum, SAFE, PM3, PPS med flera.
 • Offshore kan ingå som en del av totalerbjudandet, för att optimera kostnaden.
 • Vi erbjuder också management inom förvaltningsledning och projekt- och programledning samt stöd till införande av ett agilt arbetssätt som en del av totalerbjudandet.

Consid är det självklara valet när det kommer till tjänster inom Application Management. Vi har konsulter stationerade runtom i Sverige och är snabba och flexibla, samtidigt som vi har de muskler som krävs för att ge våra kunder trygghet och kontinuitet. Vi är unika i vår förmåga att snabbt förändra vår bemanning och skala oss genom effektiva processer för resursförsörjning. Vårt sätt att arbeta med våra kunder är strukturerat och metodiskt - för oss är det av mycket stor vikt att våra kunder känner att vi arbetar nära dem och under ledning av dem. Vi använder med fördel en beprövad distribuerad leveransmodell som ger fördelar avseende skalning och kostnader. Vi brinner för att hjälpa våra kunders verksamheter att få ett användarvänligt och bra IT-stöd, där vi utför och genomför vad våra uppdragsgivare bestämmer.

Lennart Holeby

Affärsområdeschef Application Management