Business Intelligence

Inom Business Intelligence hjälper vi våra kunder att skapa beslutsstödsystem som stödjer hela processen i ett företag – att arbeta med analys av informationen som finns inom och utanför företaget för att sedan fatta beslut baserat på fakta istället för gissningar. För att ett företag ska kunna arbeta informationsdrivet krävs en lösning som är lätt att använda och att den tar fram underlag som går att lita på.

De mest framgångsrika företagen i framtiden kommer att vara de som är informationsdrivna. Att arbeta med analys av informationen som finns inom och utanför företaget och sedan fatta beslut baserat på fakta istället för gissningar blir allt viktigare i de flesta företag. För att ett företag ska kunna arbeta informationsdrivet krävs en lösning som är lätt att använda och att den tar fram underlag som går att lita på. Ett modernt beslutsstöd ska hjälpa dig att ta bra beslut genom att få dig att förstå hur det går i din verksamhet och kunna analysera vad som händer i din omgivning.

Tänk er att ni gör en kampanj för en viss produkt genom reklam i tidningar, TV och sociala medier för att locka till er kunder. I era butiker har ni butiksräknare för att se hur många som besöker butiken. Säljarna i butikerna gör offerter. En del av dessa konverteras till ordrar som sedan produceras och levereras till kunden. Kunder går in direkt på er E-handelssajt och beställer. Efter leveransen får kunden svara på ett utskick om hur den har uppfattat bemötandet, eventuell installation, produkten i sig, med mera. I ett modernt beslutsstödsystem, där man har hämtat in information från alla dessa system, kan man nu analysera ett antal KPI:er, trender, marginaler med mera, exempelvis:

 • Har kampanjen genererat mer besök i butikerna?
 • Har det skrivits mer om företaget på sociala medier?
 • Analys av kampanjens genomslag i de olika medierna.
 • Konvertering av besök, offert och ordrar.
 • Analys av e-handelssajten – träffar, lagda ordrar med mera.
 • Optimera personalens insatser beroende på när kunderna kommer in i butiken.
 • Intjäning för produkten.
 • Med mera.

Detta är bara ett exempel på när ett bra beslutsstödsystem kan vara nödvändigt för ett företag att överleva och växa i dagens starka konkurrens.

På Consid har vi erfarenhet av att stödja kunden inom våra olika affärsområden:

 • Business Intelligence, där vi skapar beslutsstödsystem som stödjer hela processen i ett företag.
 • Consid Communication, där vi erbjuder ett stort tjänsteutbud inom marknadsföring och kommunikation.
 • Interactive, där vi erbjuder den absolut vassaste kompetensen för projekt inom digitala kanaler.
 • Application Development, där vi erbjuder marknadens vassaste specialister inom systemutveckling.
 • Application Management, där vi tar oss an helhetsåtagande avseende utveckling och förvaltning.
 • Test & Quality Management, där vi säkerställer rätt kvalitet i leveranser.

Detta sammantaget gör att vi kan leverera en beslutsstödlösning som kan stödja er på rätt sätt i våra kunders verksamhet.

Tjänsteportfölj:

 • Strategiskt förarbete med mognadsgradsanalys
  • Definition av målbild och GAP-analys
  • Definition av BI-strategi och skapa en roadmap
  • Etablera/verifiera en kompetent BI-organisation – BICC
  • Val av teknisk plattform
  • Proof of Concept
  • Genomförande av BI roadmap
  • BI-projekt
   • Arkitektur
   • Utveckling
   • Förvaltning
   • Molnlösningar
   • Projektledning