Excellerate

Excellerate står för förmågan att inom Consid förmedla och understryka hur människor och bolag kommer att utvecklas och kompetensmässigt accelerera och excellera genom de utbildningar vi genomför. Den spetskompetens som finns inom Consids väggar tas tillvara på och används inom Consid Excellerate för att revolutionera din bransch, främst genom digitala utbildningar där fokus ligger på respektive utbildningsdeltagares önskade mål.

Consid Excellerate är en av Sveriges mest gedigna utbildningsplattformar inom digitala kunskapsutbildningar. Mångårig kompetens och en unik infallsvinkel på utbildning gör att vi kan tillhandahålla kursdeltagarna med ett upplägg som bygger på lärande över tid. Inom Consid Excellerate utvecklar vi kompetens som går att applicera direkt i din organisations dagliga arbete och som stärker förmågor inom bland annat digitalisering, teknik, ledarskap och projekthantering inom alla typer av organisationer. 

Vår portfölj av utbildningar och kurser speglar de områden vi besitter spetskompetens inom. Läs mer om, och anmäl dig till, våra utbildningar nedan:

Consid arbetar med kvalitetsmedvetna kunder och vi vet att kvalitet är viktigt för en produkts framgång. Dagens användare förväntar sig hög tillförlitlighet och väl fungerande system från start. Utbildningarna grundas i praktiskt arbete med affärsmodeller, samt uppbyggandet av en verktygslåda med metoder och tekniker för att justera och anpassa dessa efter utmaningar, standarder och möjligheter. Utbildningarna kommer att introducera nya verktyg, metoder och program som behövs för att öka organisationers digitala närvaro, men även för att stärka dess kunskaper i väletablerade program såsom Office 365 och SharePoint. 

På senare år har det agila tillvägagångsättet blivit allt mer populärt bland alla typer av företag på marknaden. Det blir därmed allt viktigare för företag att förstå de agila metoderna och utnyttja försprånget som kan uppnås med dessa. Baserat på Scrums och Agile Manifestets principer erbjuder Consid bland annat utbildningar för att förbättra yrket för mjukvaruleverans.

I takt med att digitaliseringen blir allt mer utpräglad behöver ledande varumärken, organisationer och företag lära sig hantera sina digitala tjänster, upplevelser och helhetslösningar. Detta görs bland annat genom utbildning om digital marknadsföring och mediekonsumtion i Sverige. Consid syftar till att ge marknadsavdelningar och kommunikatörer en ökad förståelse för hur den svenska befolkningen konsumerar olika medieslag. Dessa utbildnignar innefattar genomgång av sociala medier, övriga digitala medier och kanaler samt dess för- och nackdelar jämfört med traditionella medier. Utöver ovan nämnda områden kommer Consid Excellerate att erbjuda utbildningar i flera områden.  

Det ska vara enkelt, roligt men framför allt lärorikt att vara kund till ossVår vision är inte endast att hjälpa dig utveckla din digitala plattform utan även att förstå, hantera och arbeta med den.

Kontakta Simon eller Jim om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss.

Bild på Jim Andersson

Jim Andersson

Sales Manager Consid Excellerate
Bild på Simon Hoof

Simon Hoof

Förvärvs- och etableringsansvarig