Information Security

Inom affärsområdet Information Security hjälper vi dig att ta ett samlat grepp om din viktigaste tillgång. För att förstå och kunna värdera de hot och risker ni möter, måste du veta vilken information ni har, och hur den används i er organisation. De flesta utmaningar som rör informationssäkerhet är mänskliga till sin natur. Säkerhet behöver bli en integrerad del av både kultur och beslutsfattande på alla nivåer. Rätt hanterat kan medarbetarna bli den största tillgången i att upprätthålla rätt säkerhetsnivå, och därmed bidra än mer till att verksamheten når dit man vill.

Föreställ dig en arbetsdag utan tillgång till information. Du ska fatta ett viktigt beslut, men hittar inte det där underlaget du vet ska finnas. Eller så är det ändrat, och du har inget sätt att ta reda på vad som hänt eller av vem. Föreställ dig att verksamheten står stilla för att ni förlorat viktig information någonstans i processen. Eller den där gången någon mailade potentiellt känslig information till fel mottagare. Information är verksamhetens viktigaste tillgång. Inom Information Security skyddar vi det som är viktigast, genom att minimera riskerna av de hot som påverkar er framgång.

Information har alltid haft ett högt strategiskt värde, men hur information skapas, används och lagras har radikalt förändrats. Mängden information ökar kraftigt. Människor, organisationer och saker har blivit informationsfabriker som kontinuerligt producerar nya mängder, och i takt med att internet of things och AI blir verklighet kommer denna utveckling att fortsätta accelerera. Förmågan att styra, strukturera och hantera den information man behöver är central för alla organisationer.

Idag upplever de flesta att tempot blivit högre, och vi lägger allt mer av vår arbetstid på att hitta rätt information för att kunna göra våra jobb. Detta ökar behovet av att ha rätt information tillgänglig, på rätt sätt och i rätt tid. Utrymmet att fatta rätt beslut krymper, och det är viktigt med hög effektivitet i processer för att skapa fördelar, bygga förtroende och behålla proaktivt handlingsutrymme. Verksamheten är direkt beroende av att den som i realtid tar del av informationen kan lita på det den ser och läser. De flesta organisationer förvaltar även förtroendet att hantera personuppgifter eller annan känslig information. Ett läckage, intrång eller annan incident kan få förödande konsekvenser för varumärket som tar lång tid att reparera. 

Säkerhet är inte ett tekniskt behov. Det är ett verksamhetsbehov. De verksamheter som lyckas ta ett samlat grepp om sitt informationsbehov skapar rätt förutsättningar för digital transformation, verksamhetsutveckling och innovation, och stärker beslutsförmågan på alla nivåer. Eftersom värdet av tillgänglig information fortsätter öka, ökar även behovet av att skydda den från att förstöras, förvanskas eller hamna i fel händer. Däremot är inte all information lika viktig, utan det gäller att kartlägga verksamhetens informationsbehov, prioritera sina informationstillgångar och fokusera insatserna på den information som skapar värde för att verksamheten ska nå sina mål. 

Inom affärsområdet Information Security hjälper vi dig att ta ett samlat grepp om din viktigaste tillgång. För att förstå och kunna värdera de hot och risker ni möter, måste du veta vilken information ni har, och hur den används i er organisation. De flesta utmaningar som rör informationssäkerhet är mänskliga till sin natur. Säkerhet behöver bli en integrerad del av både kultur och beslutsfattande på alla nivåer. Rätt hanterat kan medarbetarna bli den största tillgången i att upprätthålla rätt säkerhetsnivå, och därmed bidra än mer till att verksamheten når dit man vill. 

Genom att kartlägga hur ni skapar, använder och sparar information, och analysera era informationsflöden ur ett användarperspektiv, kan vi beskriva era informationstillgångar och de rätta skyddsåtgärderna. Utifrån detta skapar vi ett systematiskt arbete med informationssäkerhet som är integrerat med övriga ledningsprocesser i verksamheten. Vi tar även fram nyckeltal som mäter effekten i verksamheten, definierar roller och ansvar, och skapar tydliga vägar för rapportering och kommunikation. Vårt fokus är att säkerställa verksamhetens kontinuitet, och att du ska kunna känna dig trygg med att fatta viktiga beslut, fullt medveten om både risker och möjligheter.

Bild på Mikael Lundberg

Mikael Lundberg

Affärsområdeschef