Innovation

Kan man strukturera innovation? Finns det sätt att på ett organiserat sätt fånga upp de idéer och den kreativitet som finns i organisationer? Absolut – det hävdar vi. Inom ramarna för vårt affärsområde Innovation arbetar vi med att hjälpa företag och organisationer att fånga upp de kreativa idéer och innovationer som hela tiden skapas på arbetsplatser och i dialog med kunder. Vi använder etablerade verktyg och processer för att bygga långsiktigt hållbara lösningar som går att integrera fullt ut i våra kunders driftsmiljöer. Vårt mål är att alla bra idéer ska kunna testas i skarp miljö utan att ta stora resurser i anspråk.

Inom vårt affärsområde Innovation lever vi som vi lär. Med vårt entreprenöriella hjärta har vi förmågan att sätta oss in i våra kunders behov av att hitta snabba och strukturerade innovations- och idémetodiker som går att omsätta i verkligheten. Vi förstår att våra kunder helt enkelt inte har tid och råd att fastna i långdragna processanalyser och certifieringsvillkor innan de kan prova nya idéer.

Vi hjälper företag och organisationer att på ett effektivt sätt identifiera idéer och testa om de har bärighet i den dagliga verksamheten, och att därefter snabbt omsätta dessa i praktiken. Det kan handla om allt ifrån verktyg för att förmedla intern input från verkstads- och kontorsgolv där en observant medarbetare hittat ett smidigt sätt att lösa ett lokalt problem, till att med interaktiva dashboards samla in svar i en externt riktad kundenkät där kunderna kommer med feedback och idéer.

De verktyg vi använder i vårt dagliga arbete är beprövade innovationsmetoder som i kombination med nya digitala plattformar går att integrera med olika CMS-plattformar. Vår bredd och höga tekniska kompetens, ihop med de kunskapsresurser vi har till vårt förfogande internt och hos våra innovationspartners, öppnar upp för större åtaganden. När vi till detta även adderar omvärldsanalys och långsiktigt strategimanagement på högsta nivå, är vi den end-to-end partner med helhetsansvar för långsiktigt värdeskapande inom affärsområdet innovation och idégenerering som våra kunder behöver.

Bild på Anders L Henriksson

Anders L Henriksson

Affärsområdesansvarig Consid Innovation