Internet of Things

Internet of Things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att saker förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende.

Internet of Things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker och varelser – inklusive människor – förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster. 

De senaste årens utveckling och mognad inom Internet of Things har accelererat i en allt högre takt. Detta mycket på grund av tillväxten inom analys och cloud computing, men också till följd av den ökade sammankopplingen av maskiner och smarta enheter och spridningen av program som kopplar samman försörjningskedjor, partners och kunder.

Internet of Things ökar samhörigheten mellan människor och saker i en omfattning som tidigare varit helt otänkbar. Consid har levererat ett flertal projekt av högsta kvalitet med koppling till Internet of Things och vi är dedikerade att fortsatt ligga i framkant i området för att våra kunder ska fortsätta se de stora fördelar som finns inom ramarna för det.

Vår ambition är att få våra kunder att bli bäst i världen!

Vår tjänsteportfölj omfattar:

  • Cloud
  • Device Knowledge
  • Integration
  • Utveckling av mjukvara för produkter som själva säger till att de behöver servas, vilka delar som måste bytas eller uppdateras
  • Koppla ihop sensor och automatik genom mjukvara.
  • Användarupplevelse och samordning av Internet of Things.