Management & Strategy

I en modern affärsverksamhet är begreppen affärsmodeller, affärsprocesser och teknik nära sammanlänkade. Förändrings- och förbättringsprojekt får betydligt högre potential om man kan kombinera dessa kompetenser. Vår ambition är inte bara att göra våra kunder bättre, effektivare och mer lönsamma. Vår ambition är att göra dem världsledande inom sin respektive nisch.

Dagens omvärld gestaltas av snabb rörlighet, nya informationsvägar och förändrad demografi. För våra kunder betyder detta både utmaningar och möjligheter och det skapar framförallt behov av att förändra både arbetssätt och tankesätt. 

Vi skapar lösningar som fungerar, engagerar och motiverar. Vi integrerar den akademiska världens teoretiska styrka med organisationers praktiska verklighet. Vårt arbetssätt kännetecknas av det nära samarbetet mellan klient och konsult.

Vi hjälper våra kunder att vara banbrytande. Vi vågar bryta ny mark och vi förändras i takt med omvärlden. Vare sig det gäller att öka lönsamhet, sänka kostnader eller förändra arbetssätt kombinerar vi hjärta och hjärna – strategi och acceleration.

Vi har en aktiv bevakning av trender och omvärld för att säkerställa att vi har rätt spetskompetenser för att spegla marknadens rörelse och behov. Vi sätter en ära i att ifrågasätta och utmana. Genom vår erfarenhet kan vi hjälpa kunden att se bortom det uppenbara, att våga tänka innovativt för att bli framgångsrik.

I en modern affärsverksamhet är begreppen affärsmodeller, affärsprocesser och teknik nära sammanlänkade. Förändrings- och förbättringsprojekt får betydligt högre potential om man kan kombinera dessa kompetenser.

Vår ambition är inte bara att göra våra kunder bättre, effektivare och mer lönsamma. Vår ambition är att göra dem världsledande inom sin respektive nisch.

Vår tjänsteportfölj omfattar:

 • Informations/Dokumentsäkerhet
 • Räddningsprojekt
 • IT-strategi
 • Mobilstrategi
 • Governance
 • Licenshantering
 • Projektledning
 • Testledning
 • Utvecklingsmetod
 • Kravfångst
 • Hyr en IT-Chef
 • Projekgranskning
 • Styrgruppsstöd
 • Mottagarstöd av lösning hos kund
 • Programledning
 • Verksamhetsanalys
 • Teknisk projektledning
 • Utbildning