Modern Workplace

I dagens uppkopplade samhälle finns inte det traditionella kontoret kvar, istället pendlar människor mellan att arbeta på ett fysiskt kontor, ett fik, affärsresor eller bekvämt från soffan hemma - oberoende av tid och rum. En väl fungerande modern arbetsplats med användarna i fokus är därför en förutsättning för att en organisation ska vara attraktiv och sätter säkerhet, produktivitet, samarbete och kommunikation oavsett enhet i första rummet. Inom affärsområdet Modern Workplace hjälper vi våra kunder med lösningar som tillmötesgår behoven i en ständigt föränderlig digital värld.

En modern arbetsplats kan få ut mer av potentialen hos varje medarbetare och arbetsstyrkan som helhet för att snabbt kunna möta och överträffa kundernas förväntningar. Men, utan någon tydlig behovsbild eller styrning leder den digitala arbetsmiljön snarare till motsatsen - ineffektivitet och frustation. Att bygga digitala arbetssätt som planerats för de människor som ska arbeta i den skapar en innovativ, snabbrörlig och flexibel arbetsplats. Vi tror de flesta medarbetarna idag är vana vid en digital tillvaro, men är den optimerad och anpassad utifrån verksamheten och omvärldens behov och krav?

Idag går utvecklingen otroligt snabbt inom området och samtidigt har de digitala lösningarna mognat, vilket gör att det inte behöver vara komplicerat att komma igång och därmed få ökad produktivitet och förenklat samarbete både internt och externt, samt kunna dra nytta av ny funktionalitet såsom AI och kognitiva tjänster.

Microsoft har länge varit ledande inom digitala lösningar för arbetsplatser där Azure, SharePoint och Office 365 utgör en av våra centrala och högt prioriterade plattformar för lösningar inom Consid. Med expertkompetens inom en rad olika affärsområden och ett Gold certified partner-samarbete med Microsoft har vi möjlighet att leverera unika och heltäckande digitala lösningar som är anpassade för att möta behovet för din arbetsplats idag och i framtiden.

För ett lyckat införande behöver man också ta hänsyn till regler, arbetssätt, individers behov och den fysiska arbetsplatsen. Utöver att ta fram digitala lösningar arbetar vi därför även med att analysera dessa behov och krav och samarbetar vid behov med andra ledande experter och aktörer inom dessa områden.

Consid har experter på ett flertal platser i landet med mångårig erfarenhet av att leverera bland annat följande lösningar inom området.

Våra lösningar:

  • Portal och intranät
  • Digitala arbetsplatser
  • Botar
  • Styr- och ledningssystem
  • Dokument- och ärendehantering
  • Projekthantering och samarbete
  • Robotic Process Automation (RPA)

Våra kompetenser:

  • Verksamhetsutveckling
  • Krav, behov och analys
  • Säkerhet, lag och regelefterlevnad (t.ex. GDPR)

Några av våra viktigaste plattformar och samarbetspartners:

 

Hör av er till oss så kan vi genom affärsområdet förklara hur resan mot en bättre och mer modern arbetsplats kan se ut och vad som gör oss unika som stöttande partner i processen

Bild på Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson

Affärsområdeschef Modern Workplace