Test & Quality Management

Consid arbetar med kvalitetsmedvetna kunder och vi vet att kvalitet är viktigt för en produkts framgång. Dagens användare förväntar sig hög tillförlitlighet och väl fungerande system från start. Genom att testa sina produkter kan man säkerställa att kunderna får det de förväntar sig, från dag ett.

Consid arbetar med kvalitetsmedvetna kunder och vi vet att kvalitet är viktigt för en produkts framgång. Dagens användare förväntar sig hög tillförlitlighet och väl fungerande system från start. Genom att testa sina produkter kan man säkerställa att kunderna får det de förväntar sig, från dag ett.

Vi arbetar inte utifrån en förutbestämd modell, utan anpassar arbetssättet utifrån de sammanhang produkten utvecklas för. Vi drar nytta av tidigare erfarenheter och vet att det är människorna som arbetar med ett projekt som påverkar det allra mest. Ju tidigare ett fel upptäcks desto lättare är det att lösa på ett bra sätt, tidig upptäckt av fel uppnår vi genom att testa produkten genom hela projektets livscykel.

Consid kan genom hjälpa er att bli bättre på mjukvarutest genom coachning av personal och utveckling av befintliga processer. Vi har bred erfarenhet av test och testledning och kan bidra med kvalificerad kunskap från andra branscher, för att ge nya idéer och infallsvinklar, för att göra er testning ännu bättre.

Vi kan och vill hjälpa er att leverera produkter av högsta kvalitet.

Vår tjänsteportfölj omfattar:

 • Seminarier och föreläsningar
 • Coachning av testare och testledare
 • Krav
  • Kravfångst
  • Kravspårning
  • Metodik
 • Testledning och testmetodik
  • Context driven test
  • Testdriven utveckling
  • Kvalitetsstöd
  • Verifiering och validering
  • Granskning
 • Teknisk testning
  • Enhetstest
  • Systemtest
  • Acceptanstest
  • Automatiserade test
  • Prestandatest