Vi är Consid

Vi är ett av Sveriges snabbast växande bolag som erbjuder konsulttjänster inom IT, management och digital marknadsföring. Vår affärsidé är att se till att våra kunder blir bäst i världen på det de gör genom att ta vara på den digitala världens möjligheter. Vi gör det med teknik som möjliggjort att diktaturer faller, samhällen förändras och människan utvecklas – med svenskt hjärta och globala ambitioner. Välkommen till Consid.

Consid startade i metropolen Vetlanda år 2000. Då var vi två personer redo att övervinna världen med vad vi hoppades skulle bli ett av nordens ledande IT-bolag. Ett antal år senare är en sak säker – Consid har skapat och fortsätter skapa historia, och det med besked. Genom att leverera högsta kvalitet, sätta kunder och anställda i första rummet och alltid addera en stor dos entreprenörskap i det vi tar oss för är vi idag starkare än någonsin med kontor spridda över hela Sverige.

Vi kan stoltsera med att vi är ett av Sveriges snabbast växande IT-bolag. Att vi har blivit utsedda till såväl Gasellföretag av Dagens Industri som Superföretag av Veckans Affärer flera år i obruten följd är bara ett par bevis på detta.

Vårt motto lyder "vi bygger det företag vi själva alltid velat jobba i och som kvalitetsmedvetna kunder vill jobba med". Att bygga ett sådant bolag kräver mycket hänsyn och respekt. Därför är dessa begrepp centrala i vårt bemötande såväl internt som externt och i samhället i stort. 

Entreprenörer ut i fingerspetsarna

Våra värdeord är Entreprenörskap, Engagemang och Effekt. Dessa utgör kärnan i Consid och genomsyrar allt vi tar oss för. För oss betyder dessa att vi är entreprenörer ut i fingerspetsarna och alltid strävar efter att komma framåt, att vi bryr oss om våra kunder, medarbetare och samhället i stort, och att vi vill åstadkomma en märkbar effekt i våra kunders verksamheter och våra medarbetares liv.

Våra kunder ska bli bäst i världen

Vår affärsidé är att se till att våra kunder blir bäst i världen på det de gör genom att ta vara på den digitala världens möjligheter.

Vi vill hjälpa våra kunder att bli bättre, mer effektiva och mer framgångsrika. Med hjälp av den digitala världens möjligheter som fortsätter utvidgas i en allt högre takt är detta möjligt. Och att se våra kunder bli bättre, mer effektiva och mer framgångsrika med vår hjälp – det är det roligaste vi vet.

Att skapa sammanhang i världen

Vår vision är att skapa sammanhang i världen.

Det gör vi genom att gå in med stort engagemang allt vi tar oss för, något som innebär ständig utveckling för våra medarbetare. Vi gör information tillgänglig och begriplig genom de tekniska lösningar som vi utvecklar och bidrar till att såväl våra kunder som vårt samhälle blir mer effektivt.​​

Kvalitet och miljö

Att leverera hög kvalitet och ständigt identifiera och realisera hållbara förbättringar ligger till grund för vår ställning på marknaden och vår finansiella styrka. Vi har kunskapen och tekniken som kan förädla och förenkla samhället. Vi säkerställer kontinuiteten i vårt arbete med hjälp av vårt kvalitets- och miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vår kvalitetspolicy bygger på att utveckla, producera och leverera i tid till en kvalitet som överstiger våra uppdragsgivares förväntningar. För att göra det har vi utvecklat kvalitetssystem och processer som kontinuerligt vidareutvecklas för att möta våra kunders förändrade affärsbehov. Därför lägger vi ett mycket stort engagemang vid att sätta oss in i våra uppdragsgivares processer, behov och verksamhet för att säkerställa ett optimalt resultat i utsatt tid.

FINANSIELL INFORMATION

Consid är topprankade som ett av de mest stabila konsultbolagen i Sverige – inte bara sett till vår förmåga att leverera, utan även vad gäller vår finansiella utveckling och soliditet. Vi ser detta som ett bevis på att våra investeringar i långa kundrelationer och omsorg om vår personal lönar sig även på sista raden. Ta del av våra årsberättelser för att läsa mer.

Våra årsberättelser

Ta del av våra årsberättelser. Ladda ner dem i pdf-format.